Afbeelding

Rectificatie

Politiek Uitgeest

*** Onderwerp 'ijsbaanlocatie' niet op de agenda commissie GGZ op 5 september ***

In De Uitgeester van 30 augustus jongstleden staat in het artikel 'Niet over één nacht ijs bij beslissing ijsbaanlocatie' dat de te behandelen agendapunten voor de commissie GGZ op 5 september op de website van de gemeente staan. Dit wekt echter de indruk dat het onderwerp 'ijsbaan' aan bod komt. Dit is echter niet het geval: Op 18 september heeft wethouder Anke de Vink namelijk nog een vervolgoverleg met omwonenden, de IJsclub en SUAM. Zij wil de meningen en adviezen van alle betrokkenen gebruiken voor een voorstel dat op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen.

De commissie Grondgebiedzaken (GGZ) houdt een openbare vergadering op dinsdag 5 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied
  • Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Jumbo supermarkt
  • Zienswijze voorkeursvariant aansluiting A8-A9