Adverteren op www.uitgeester.nl

Er zijn diverse mogelijkheden om te adverteren op www.uitgeester.nl, zoals banners, betaalde redactionele artikelen en het doorplaatsen van een krantenadvertentie (1 op 1). De nieuwswebsite www.uitkijkpost.nl plaatst 7 dagen per week lokaal nieuws vanuit Uitgeest en wordt maandelijks meer dan 35.000 keer bekeken. Het is dé nieuwswebsite van de regio. 

Banners op www.uitgeester.nl

Banners zijn online advertenties op de websites/ apps van Uitkijkpost Media. Een bannercampagne zorgt voor:

  1. naamsbekendheid, 
  2. het opbouwen van een merk of 
  3. het communiceren van een actie

Er zijn diverse mogelijkheden qua formaten online

Betaalde artikelen op www.uitgeester.nl

Een commercieel artikel is een betaald redactioneel online artikel van een bedrijf/ vereniging/ stichting. 

  1. Dit artikel komt te staan tussen alle redactionele artikelen op de websites/ apps De Uitgeester
  2. Het artikel bevat foto’s, logo en eventueel een link naar de website
  3. De nieuwswebsites van Uitkijkpost Media hebben een groot bereik en zijn goed vindbaar voor Google, wat bijdraagt aan de vindbaarheid van de artikelen.

Voor meer informatie: verkoop@uitgeester.nl

Voor meer informatie over online adverteren klik hier