Luchtfoto van Uitgeest.
Luchtfoto van Uitgeest. Foto: Dano van Duin

WOZ taxaties woningen

Algemeen

In de Wet WOZ (waardering onroerende zaken) is bepaald dat ieder jaar voor elke woning in Nederland een nieuwe WOZ waarde moet worden bepaald. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde WOZ taxatie waarbij de waarde wordt afgeleid van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Deze WOZ waarde is de waarde die uw woning heeft op 1 januari van het vorige jaar. De WOZ waarde voor 2023 is dus de verkoopwaarde die uw woning heeft op 1 januari 2022. 

WOZ waarde ten opzichte van voorgaand jaar
De stijging van de WOZ waarde 2023 ten opzichte van 2022 betreft de stijging van de verkoopwaarde van uw woning tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022. Deze stijging van de WOZ waarde was in Uitgeest gemiddeld 23,2%. Dit percentage ligt hoger dan het landelijke stijgingspercentage van 17%. Dat heeft diverse oorzaken. Zo is bijvoorbeeld de krapte aan woningen in Uitgeest meer aan de orde dan in andere woonplaatsen. De NVM heeft daarbij in de analyse van de woningmarkt van het derde kwartaal 2021 aangegeven dat de regio IJmond op dat moment de krapste woningmarkt van heel Nederland kende. Bovendien geldt voor starterswoningen dat de krapte daarvan in Uitgeest nog groter is dan in andere gemeenten. Het stijgingspercentage van 23,2% betreft overigens een gemiddelde en geldt niet voor alle woningen in Uitgeest.

Uitleg van de WOZ waarde
De WOZ waarde voor 2023 is afhankelijk van de prijzen van woningen die in 2021 en 2022 zijn verkocht. Het kan voorkomen dat voor bijvoorbeeld een appartement de waardestijging anders is dan voor een vrijstaande woning. Om inzichtelijk te maken hoe de WOZ waarde van uw woning is bepaald en met welke verkochte woningen uw woning is vergeleken is voor iedere woning in Uitgeest een taxatieverslag beschikbaar. Op dit taxatieverslag zijn, naast de gegevens van uw woning, ook de objectgegevens en de verkoopprijzen vermeld van de verkochte woningen waarmee uw woning is vergeleken. Het taxatieverslag is in te zien via de website van Cocensus https://uitgeest.cocensus.nl, onder ‘veelgestelde vragen’ en vervolgens via de button ‘Taxatieverslag’.

De aanslag OZB
De hoogte van de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ waarde van uw woning. Het tarief van de OZB is namelijk in feite niets anders dan een percentage van de WOZ waarde. Uitgeest houdt bij de berekening van het tarief voor de OZB rekening met de WOZ waardeontwikkeling van de woningen in Uitgeest. Als dat niet gebeurt, dan zou bij een WOZ waardestijging van uw woning met bijvoorbeeld 20%, de aanslag OZB ook 20% hoger zijn. Uitgeest houdt daarom ieder jaar bij de bepaling van het OZB tarief rekening met de stijging (of daling) van de WOZ waarde.

Verhoging OZB 
De reden dat veel inwoners van Uitgeest te maken hebben met een hoger OZB bedrag voor 2023 dan voor 2022 is niet de stijging van de WOZ waarde, maar heeft een andere oorzaak. Uitgeest heeft namelijk de OZB aangepast met een reguliere verhoging van 2,4% en een eenmalige verhoging van 4%. Een belangrijke reden daar bovenop is dat Uitgeest het beheer en onderhoud van de buitenwegen heeft overgenomen van het Hoogheemraadschap. Door middel van geleidelijke verhoging van de OZB opbrengst kan Uitgeest deze overgenomen buitenwegen onderhouden. Hierdoor is de OZB in 2023 ruim 6% hoger ten opzichte van 2022, daar staat echter wel tegenover dat u van het Hoogheemraadschap geen extra aanslag van € 39,58 meer ontvangt voor het onderhoud van de buitenwegen.

Belafspraak en bezwaar
Mocht u toch nog vragen hebben of verduidelijking willen over de berekening van uw WOZ waarde, maakt u dan eerst een belafspraak met de taxateur van Cocensus. Dit kan via https://digitaalloket.cocensus.nl door het scannen van de QR-code op de brief bij de aanslag. Contact opnemen voor een belafspraak kan ook via het Klant Contact Centrum van Cocensus op telefoonnummer 023-5563500. U wordt dan teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw woning heeft vastgesteld. De taxateur geeft uitleg over de taxatie. Mogelijk kunt u zich vinden in de uitleg of uw argumenten geven aanleiding tot heroverweging van de WOZ waarde. Dan is een bezwaarschrift niet nodig, eventuele correcties worden in dat geval namelijk direct verwerkt.

Als u het ondanks de uitleg van de taxateur niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u gemakkelijk op verschillende manieren gratis bezwaar maken bij Cocensus. Dat kan door het invullen van het reactieformulier dat u bij de aanslag ontvangt of digitaal via https://digitaalloket.cocensus.nl. Het indienen van een bezwaarschrift is mogelijk binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Bezwaar altijd gratis
Bezwaar maken bij Cocensus is altijd gratis. Er bestaan ook bureaus die ‘gratis’ willen bemiddelen op basis van ‘no cure no pay’. Dat betekent dat áls de WOZ-waarde van uw woning wordt aangepast, de gemeente een wettelijk bepaalde vergoeding moet betalen van gemiddeld € 600. Dit leidt tot extra kosten voor de gemeente en kunnen vervolgens leiden tot verhoging van het ozb-tarief.

De Mooiste Vis.
Onderwateravontuur bij LeesLokaal 1 uur geleden
Gezellig samen Sakkie'z maken. Help je ook mee?
SAKKIE'z voor je boodschappen, lekker duurzaam! 3 uur geleden
GreenBiz IJmond, bedrijf Bennex en het Nova College gaan in Uitgeest-Noord van start met een uniek project om de netwerkcongestie te verminderen.
JTF subsidie voor Energiehub Uitgeest-Noord 23 uur geleden
Judith Hollenberg en Hein Dil vertellen over de lokale geschiedenis tijdens een ommetje vanuit het Museumgemaal 1879 in Akersloot.
Oer-IJ ommetje Akersloot 28 mei, 10:00 1
HSV- FC Uitgeest
FC Uitgeest wint voor de 2e maal van de kampioen HSV 27 mei, 12:53
Situatie op de Provincialeweg tijdens de ochtendspits...
Aanrijding Provincialeweg N203 27 mei, 12:25 4
Koningin Máxima reikt het Gouden Appeltje uit aan een van de prijswinnaars.
Publiek kan stemmen op kanshebbers Appeltje van Oranje 2024 26 mei, 16:00
Afbeelding
Vernieuw uw paspoort en identiteitskaart op tijd 26 mei, 12:00
Directeur Krista Walter van KennemerWonen (3e v. links) en wethouders wonen en klimaat van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw 26 mei, 10:00
Afbeelding
Zomerexpositie Kop van WaZ 26 mei, 10:00
Samen sterker voor sport en bewegen.
Netwerkbijeenkomst Sportakkoord Uitgeest: samen sterker voor sport en bewegen 25 mei, 12:00
Fort K'IJK.
Zomerse rondleidingen door het Fort bij Krommeniedijk 25 mei, 10:00
Digitale krant