Logo uitgeester.nl
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen - Wat vinden de partijen over vraag 3?

  Politiek

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop daar naartoe legt De Uitgeester de politieke partijen wekelijks een vraag of stelling voor.

Vraag van deze week: Wat is de visie van de partij t.a.v. de herinrichting van het centrumgebied?

PU - Natasja Voordewind

Dat het centrumgebied een opfleuring nodig heeft is wel duidelijk. Alleen de manier waarop dit wordt ingevuld verschillen de partijen van mening. De een kiest voor beton, de ander voor groen en weer een ander voor meer horeca. We hebben inmiddels raadsbreed besloten om een ruimtelijk plan te maken voor een nieuw Geesterheem op het kermisterrein. PU is tegen het slopen van een gedeelte van het gemeentehuis om hier een horecaplein van te maken. PU is van mening dat het ijsbaanterrein wel een 'groene boost' kan gebruiken. PU denkt aan een wandelpad (het rondje om de kerk), een parkachtige invulling en multifunctioneel gebruik voor sport en spel. Een IKC op de paltroklocatie is onzeker. PU gaat zoals bekend voor twee scholen. Beide scholen kunnen dan gebruik maken van het ijsbaanterrein. Na een goede burgerparticipatie over het Centrumgebied kunnen juiste keuzes worden gemaakt.

UVP – Gonny Wiewel

Een visie over de inrichting van het centrumgebied vinden wij heel moeilijk, alles wat tot nu toe is gepresenteerd stuit op veel weerstand. Of het nu gaat over een IKC op de ijsbaan of over de paltroklocatie, niemand wil een school met 600 kinderen in zijn achtertuin. Er wordt gestecheld over waar de ouderen moeten wonen en de jongeren willen ook graag op zichzelf wonen en een gezellig terrasje in het hart van het dorp, wat ook moeilijk is. Wij vinden dat er voor de school vooral gekeken moet worden op de plaats van de Paltrok met niet meer dan 350 kinderen en mogelijk een school op de plaats van de Molenhoek, de ouderen een plaats in het oude dorp en we moeten zeker niet de verkeersoverlast uit het oog verliezen in de dorpskern. www.uvp-uitgeest.nl

VVD - Michel de Jong

Stilstaan is geen optie! Wij zijn tegen het uitsterfbeleid van de Uitgeester-ouderen. We willen geen opnamestop in het huidige Geesterheem. Dat zou betekenen dat onze toekomstige hulpbehoevende ouderen zorg buiten Uitgeest moeten halen. Dat vinden wij niet menselijk. Daarom zijn wij voor creatie van een nieuw Geesterheem tussen de Hogeweg en Irenelaan. En nu snel doorpakken! Dit zorgt dat er ruimte komt voor de creatie van levensloopbestendige woningen op de plaats van het huidige Geesterheem. Deze nieuwe woningen worden gecreëerd in een groene omgeving en binnen het dorpse karakter van Uitgeest. Door deze nieuwe woningen ontstaat meer doorstroming en meer kans voor starters en jongeren op de woningmarkt. Het centrumgebied moet een fijne plek worden waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, recreëren en ontwikkelen!

VVD Uitgeest heeft de ambitie om Uitgeest op de kaart te zetten als meest gewilde gemeente om te wonen, recreëren en werken in Nederland. Check www.facebook.com/vvduitgeest.

D66 – René Oud

D66 Uitgeest maakt zich sterk voor een zo breed mogelijk aanbod van bewegen, zorg, welzijn en cultuur. Dit gebeurt met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Een IKC in het dorpshart en een nieuw Geesterheem dragen daar absoluut aan bij! Wij willen dat de gemeente zorgt dat Uitgeesters elkaar meer op straat kunnen ontmoeten. Wat dat betreft mist Uitgeest een gezellig centraal (horeca)plein. Wij willen dit graag realiseren. D66 vindt dat het oorspronkelijke centrumplan goed rekening houdt met de vele verschillende belangen. Het bevat alle ingrediënten voor prettig wonen en gezond samenleven in Uitgeest; voor zowel jong als oud! Laten we samen in beweging komen voor een vernieuwd dorpshart! Daar gaan wij de komende 4 jaar voor! D66 - Goed werk, goed onderwijs, goede zorg. www.uitgeest.d66.nl

CDA - Jack Zwarthoed

Wij zijn verheugd dat op initiatief van het CDA recent het raadsbesluit is genomen om het Nieuwe Geesterheem te realiseren op de locatie van de oude bibliotheek. Door gefaseerd beslissingen te nemen, is het voor iedereen te overzien en komt er vaart in de plannen! Wat het CDA betreft zijn de volgende stappen het realiseren van één IKC en het invullen van de locatie van het huidige Geesterheem. Uiteraard moet er ook gedacht worden aan vervangende ruimte voor het Leeslokaal, de Muziekschool en de Kuil. Deze zouden prima terecht kunnen in het IKC.

Vooruitgang door vernieuwing; een nieuw centrum voor volgende generaties, goed bereikbaar voor inwoners van de Waldijk/de Kleis door herinrichting van de stationslocatie en een wandelverbinding vanaf de groene driehoek naar het centrum. www.cda-uitgeest.nl

Uitgeest Lokaal – Ton van den Ende

Een mooi groen en karaktervol centrumgebied voor alle inwoners van Uitgeest. Veranderingen roepen altijd weerstand op bij een deel van de bevolking en dat begrijpt Uitgeest Lokaal ook. Een nieuw zorgcentrum is hard nodig voor onze ouderen en de sporthal is aan vervanging toe. Uitgeest heeft ook zorg- en aangepaste woningen nodig die passen in de huidige en toekomstige tijd en ook de jongeren horen een plek te krijgen in ons centrum.

Het nieuwe IKC wordt een school waar de komende generaties meer dan alleen onderwijs gaan krijgen. Dit IKC moet de mogelijkheid bieden om voor- en naschoolse opvang te huisvesten, muziekonderwijs, een jeugdbibliotheek en andere opvoedkundige diensten. Buitenspelen is belangrijk, daarom zal de nieuwe school ook diverse buitenspeel mogelijkheden moeten hebben vóór en ná schooltijd. Stem Massaal Uitgeest Lokaal. www.uitgeestlokaal.nl

PvdA – Anneke Terra

Het centrumgebied tussen Geesterweg, Castricummerweg, Prinses Ireneweg en Middelweg moet nodig op de schop. Het is belangrijk dat de nieuwe indeling van het gebied zorgvuldig gebeurt, want het kost miljoenen en het gaat weer tientallen jaren mee.

De PvdA is een voorstander van een nieuwe school op de Paltroklocatie en een nieuw Geesterheem in het gebied tussen de Hogeweg en de Middelweg, tegenover De Slimp, waar het huidige Geesterheem en het gemeentehuis staan. Er blijft dan een groot, aaneengesloten gebied over tussen Geesterweg en Hogeweg, waar woningen gebouwd worden voor de doelgroep ouderen, starters en jongeren. Tenminste 30% van die woningen moet een lage huur en koopprijs hebben voor mensen met een kleine portemonnee. Het IJsbaanterrein wordt samen met de inwoners ingericht als ontmoetingsgebied en evenemententerrein met veel groen en recreatiemogelijkheden. De groene long van het oude dorp. www.uitgeest.pvda.nl
 

Meer berichten