Wethouder de Vink-Hartog heet de belangstellenden welkom
Wethouder de Vink-Hartog heet de belangstellenden welkom Foto: OSU

Grote opkomst plan herinrichting Meldijk, Langebuurt en Sluisbuurt

Politiek Uitgeest

Woensdagavond 21 juni was in het gemeentehuis van Uitgeest de bijeenkomst voor de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de plannen om de Meldijk, Sluisbuurt tot aan de brug en de Langebuurt tot aan de kerk op te knappen.

Tijdens de presentatie werd er, middels een powerpoint presentatie, uitleg gegeven over de te verwachten werkzaamheden zoals; 
- het herstellen van het riool tussen de Langebuurt en 't Hoorne,
- het aanpakken van parkeergelegenheden, beplanting, verlichting, de haven, maar ook het 'sluip-' en vrachtverkeer.
Eén van de punten was tevens de fietsroute en het trottoir.

Vele bewoners en ondernemers konden hun ideëen indienen en werden uitgebreid aan het woord gelaten waarbij vele opties ter harte werden genomen. Tevens konden belanghebbenden zich aanmelden voor de klankbord groep om zo met elkaar de opties te bespreken, om medio augustus tot een mogelijk definitief plan van aanpak te komen. De verwachting is, dat na goedkeuring en de aanbesteding, de werkzaamheden in januari 2018 zullen starten en medio juni 2018 afgerond zullen zijn.

Gemeente Uitgeest is ook in gesprek met Rijkswaterstaat om de viaducten bij de Sluisbuurt en Populierenlaan/Dorregeest te laten opknappen.

Bron: www.osuradio.nl