Afbeelding

Inkoop- en aanbestedingsbeleid BUCH vastgesteld

Politiek BUCH

Op 20 december 2016 hebben de BUCH-gemeenten besloten om het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en werkorganisatie BUCH vast te stellen.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn op 1 januari 2017 ambtelijk gefuseerd en vormen nu samen de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH. De werkorganisatie is belast met het uitvoeren van alle gemeentelijke taken voor de colleges, voor zover deze niet aan derden zijn of worden opgedragen.

De uitvoering bestaat uit het verrichten van bedrijfsvoeringstaken, waaronder op het gebied van inkoop en aanbesteding. De uitvoering van de inkoop van jeugdhulp en Wmo valt buiten dit beleid.

De ambtelijke fusie en de wijzigingen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aanleiding om het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid van de afzonderlijke BUCH-gemeenten te actualiseren en harmoniseren. Bij het opstellen van deze nota is gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het Model Inkoop en Aanbestedingsbeleid en de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de VNG.

De BUCH-gemeenten en de werkorganisatie behoren op doelmatige, rechtmatige en integere wijze in te kopen, zodat gemeenschapsgelden op verantwoorde en controleerbare wijze worden aangewend en besteed.(Bron: BE@TFM)