Controle op Noord-Hollands zwemwater | Uitgeester
Uitgeest

Controle op Noord-Hollands zwemwater

  Human Interest

Het officiële zwemseizoen is op 1 mei van start gegaan. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd. Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord houdt in opdracht van de provincie toezicht op de waterkwaliteit en de veiligheid. Tussen 1 mei en 1 oktober 2017 wordt minimaal een keer per maand de waterkwaliteit van officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dit nog vaker gedaan. Er komt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod als de waterkwaliteitsmetingen daar aanleiding toe geven. Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het  oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder meer een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.
Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op www.zwemwater.nl. Ook de zwemwatertelefoon (088-10 21 300) biedt gratis actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. Nieuwe zwemverboden en negatieve zwemadviezen worden ook gemeld via twitter (@ZwemwaterRUDNHN).

Meer berichten