Vrijwilligers Informatiepunt, gevestigd in het gemeentehuis van Uitgeest.
Vrijwilligers Informatiepunt, gevestigd in het gemeentehuis van Uitgeest. Foto: Anita Webbe

Bijeenkomst voor Vertrouwens(contact)personen

Algemeen

HEILOO - Het Vrijwilligers Informatie Punt organiseert een Bijeenkomst voor Vertrouwens(contact)personen.

Dag/tijd: woensdag 1 juni 19.30-21.00 uur
Locatie: het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het onafhankelijke aanspreekpunt binnen de organisatie of vereniging als vragen, vermoedens of klachten bestaan over alle vormen van ongewenst gedrag, van pesten, discriminatie, seksuele intimidatie tot matchfixing of dopinggebruik.

De ervaring leert dat veel VCP’s behoefte hebben aan het delen van vragen en ervaringen, en op zoek zijn naar de juiste manier om gesignaleerde vraagstukken zo goed mogelijk af te wikkelen. In deze met name praktische bijeenkomst staat de inbreng van de deelnemers centraal. We gaan in op het uitwisselen van ervaringen en deelnemers kunnen cases aandragen ter bespreking. De bijeenkomst staat onder begeleiding van Magda van der Wees, werkzaam bij het NOV, VOG & Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en Sigrid Wijsman, coördinator Vrijwilligers Informatie Punt. De workshop is toegankelijk voor VCP’s en vertrouwenspersonen van vrijwilligersorganisaties en verenigingen in de BUCH-gemeenten.

Deelnemen is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk en kan via www.vrijwilligersacademiebuch.nl Voor vragen, neem contact op met Sigrid Wijsman, Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo en Uitgeest: 06-48500912.