Het Hooghe Hof aan de Hogeweg nadert eindfase.
Het Hooghe Hof aan de Hogeweg nadert eindfase. Foto: Anita Webbe

Voorbereiden op Wkb: nieuwe wet rond bouwen

Algemeen

Als de Wkb (Wet kwaliteitsborging) dit jaar op 1 juli ingaat, verandert er het nodige aan het toezicht op bouwprojecten. De gemeente is erop voorbereid en zoekt initiatieven om nu alvast volgens de nieuwe procedure te gaan werken. Dat biedt bouwers het voordeel dat ze leren werken met de toekomstige regels.

Kortweg komt de Wkb hierop neer: nu nog doet de gemeente alle controles op de regels uit het Bouwbesluit. Dat wordt vanaf 1 jul 2022 uitbesteed aan een externe instantie. Het gaat hierbij om nieuwbouw, verbouw of uitbouw van een of meer grondgebonden woningen. Voor bijvoorbeeld appartementencomplexen geldt de nieuwe wet niet.

Uitgebreidere controles levert certificaat op
De zogeheten kwaliteitsborger doet de controles uitgebreider dan de gemeente. Zo is er meer garantie dat alles voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor de woning wordt na afloop dan ook een kwaliteitscertificaat afgegeven door de kwaliteitsborger. 

Meedoen aan proefproject
Wie op het punt staat een vergunning aan te vragen voor de bouw of verbouw van een of meer woningen, kan dit project aanmelden als proefproject Wkb. Zo kunnen gemeente én bouwers vast oefenen met deze nieuwe manier van toezicht houden. Meedoen kost geen extra geld. 

Meer weten of aanmelden
Wilt u meer weten of een bouwproject aanmelden, mail dan naar info@uitgeest.nl onder vermelding van Team Vergunningen, project Wkb.