16 december 2021: Kees Schouten wordt door de burgemeester ingezworen als commissielid namens de VVD Uitgeest.
16 december 2021: Kees Schouten wordt door de burgemeester ingezworen als commissielid namens de VVD Uitgeest. Foto: aangeleverd

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Algemeen

UITGEEST - Nog 9 weken en dan is het zo ver. Nog 9 weken, dan krijgen wij iets waar miljarden mensen op deze wereld alleen van kunnen dromen: een eerlijke verkiezing waarin we nog keuze hebben ook!

En toch is de trend dat steeds meer mensen zich afkeren van onze democratie, afkeren van de (gekozen) instanties, afkeren van elkaar. BRAAK, BRAAK, hoor ik je nu denken. Ronkende taal om onze vrijheden en democratische rechten te bewieroken maakt het niet beter en zorgt er ook niet voor dat er nu eindelijk eens naar ons GELUISTERD wordt.

DUS: Waarom nog stemmen?
Stemmen? Ik? Waarom?

Tja, met alles wat ik net heb gezegd, is er inderdaad weinig reden om te gaan stemmen. Toch wil ik proberen argumenten te geven waarom je in ieder geval WEL moet gaan stemmen (en dan natuurlijk het liefst op mij, je kunt me straks vinden op plek 2 van de kieslijst van de VVD Uitgeest).

Wat doet een gemeente nu eigenlijk voor mij?

Als inwoner heb je in de praktijk van alledag weinig met de gemeente te maken, anders dan dat je weer eens in de rij moet staan voor een rijbewijs of paspoort.
Toch heb je meer met de gemeente te maken dan je denkt. Een paar voorbeelden:

Bijstandsuitkeringen
Al een tijd geleden is de uitvoering met het budget bij de gemeente neergelegd. Het Rijk heeft de veronderstelde bezuiniging voor het gemak alvast ingeboekt en doorgevoerd. Gevolg: een tekort op de bijstandsuitkeringen drukt op de lokale begroting en dus op de lokale lasten.
Jeugdzorg hetzelfde verhaal: uitbesteed, bezuinigd en tekorten mag je als gemeente zelf opvangen.

Lokale wegen
De wegen in de gemeente zijn grotendeels van de gemeente zelf en dat onderhoud mag je dus ook zelf betalen: lokale lasten.

Woningbouw
Taak van de gemeente. Doe je het goed, dan maak je winst en kunnen de lokale lasten omlaag. Doe je het fout, dan mag je bloeden en gaat de ozb weer omhoog. Onderwijshuisvesting is een taak van de gemeente en wil je het mooi en duur: prima, zelf betalen (via de lokale lasten).

90% van het gemeentelijke takenpakket ligt vast en daarmee is ook 90% van de gemeentelijke begroting vastgelegd.
“Nou,” zou je denken, “dan is er toch niets aan de hand? We doen wat we moeten doen en we krijgen er geld voor van het Rijk.”

Dat klopt, maar het venijn zit in de staart want het tekort moet je als gemeente zelf bijleggen. Als gemeente heb je behoorlijke beleidsvrijheid: keuzes die je maakt hebben invloed op de uitvoering maar ook grote invloed op je tekort of overschot op de begroting en daarmee ook op de lokale lasten.

Wat kan ik dan doen?
Als eerste is het natuurlijk heel makkelijk om te gaan stemmen: kies degene die een beetje denkt zoals jij. Daarnaast is het belangrijk om je stem te laten horen. Hoe? Mijn ideaal is dat te doen door burgerforums op te richten, maar daar heb ik eerst de andere raadsleden voor nodig om dat in te kunnen voeren.

Dus voor nu is het zaak zelf in gesprek te gaan met mensen die zich verkiesbaar stellen. Verder kan je als burger deelnemen aan commissievergaderingen van de raad.
Maar misschien wel het allerbelangrijkste om mee te doen: word lid van een politieke partij en doe actief mee in de discussies.
“Ja, maar ik ben het met niemand helemaal eens!” zeg je dan. Nee, ik ook niet, denk je dat ik gelukkig ben met alle maatregelen? Het regeerakkoord? Bepaald niet, maar het hoogste goed dat we met elkaar kunnen bereiken is een compromis van alle meningen. Iedereen levert wat in en iedereen krijgt een beetje zijn zin. Allemaal tevreden (of ontevreden...).

Dan maar een eigen partij oprichten? Ook geen goed idee vind ik. Een partij is meer dan een paar mensen die op dat moment de leiding hebben. Een partij is een idee van waaruit je samen vertrekt. Dus: Kies, praat mee, doe mee en zorg ervoor dat het bestuur in dit land weer naar de burger gaat luisteren. Sluit jezelf niet buiten; meedoen en meepraten maken het verschil!

Wil je eens persoonlijk met mij van gedachten wisselen? Iedere zaterdag ben ik ook in de brouwerij bij de jachthaven aan het werk. Vanaf een uur of 2 in de middag ga ik samen met de andere kandidaten op de lijst van VVD Uitgeest graag met jou in gesprek over hoe we Uitgeest naar een hoger plan kunnen brengen. 

Let op: Wil je de brouwerij binnen? Hou dan je QR-code van de coronacheck-app bij de hand. Als je die niet hebt spreken we je graag buiten.

Kees Schouten,
Inwoner van Uitgeest, bierbrouwer en kandidaat-raadslid voor de VVD Uitgeest.