Dorpshuis De Zwaan.
Dorpshuis De Zwaan. (Foto: De Zwaan Cultureel)

Gemeenteraad stemt in met terugkoop De Zwaan

UITGEEST - De gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond 28 november definitief ingestemd met de terugkoop van het pand De Zwaan.

Gemeente Uitgeest heeft de afgelopen periode laten onderzoeken hoe Dorpshuis De Zwaan het beste kan worden aangestuurd. Nadat een extern bureau (Hospitality Group) van drie varianten de voor- en nadelen in beeld had gebracht, heeft de gemeenteraad ingestemd met de terugkoop. Wethouder Beentjes is verguld met deze zeer belangrijke stap. ''Met het eigenaarschap heeft de gemeente weer de volledige regie. Daarmee is gewaarborgd dat zoveel mogelijk verenigingen en inwoners goed gebruik kunnen blijven maken van ons dorpshuis. Met als bijkomend voordeel lagere financiële lasten'', aldus wethouder Cees Beentjes.

Toekomst De Zwaan
Op de agenda van 28 november van de gemeenteraad stond het voorstel 'Toekomst Dorpshuis De Zwaan'. De instemming levert een structureel financieel voordeel op voor de gemeente. Met deze instemming kunnen nu twee stappen worden genomen. Eerst wordt het pand aangekocht. Dit is een terugkoop, aangezien het pand in 2005 door de gemeente is overgedragen aan Stichting Dorpshuis De Zwaan. De voorbereidingen voor de terugkoop worden meteen opgepakt, zodat nog voor het kerstreces de gang naar de notaris kan worden gemaakt. De stichting wordt daarna opgeheven.

Externe exploitant
Tevens stemde de gemeenteraad in met de inkoopprocedure. Met een meervoudige onderhandse aanbesteding gaat de gemeente op zoek naar een externe exploitant. Dat is de tweede stap. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat het een 'sociale onderneming' betreft. Deze onderneming moet passen bij het huidige karakter van het dorpshuis. Ook moet de onderneming maatschappelijk nut voorop hebben staan. Naar verwachting rond de gemeente midden december de inkoopprocedure af. De huidige exploitant (SSL) heeft aangegeven interesse te hebben in een andere exploitatie. 

Informatiebijeenkomst
De gemeente organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst, waar aan alle betrokkenen een toelichting wordt gegeven op de laatste ontwikkelingen, inclusief de bekendmaking van de nieuwe exploitant. De definitieve datum van de bijeenkomst volgt spoedig. Per 1 januari 2020 is het pand dan weer in eigendom van de gemeente Uitgeest.

Bron: Gemeente Uitgeest.

Meer berichten