Foto: Website gemeente Uitgeest

Verontreinigde grond aangetroffen tijdens werkzaamheden Melis Stokelaan

UITGEEST- De werkzaamheden in de Melis Stokelaan duren langer, zo meldt de gemeente. In plaats van 29 november is de herinrichting van de Melis Stokelaan nu af op 28 februari 2020. De vertraging is ontstaan omdat er onverwacht een bodemverontreiniging is aangetroffen. De verontreiniging is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Het parkeerterrein van de Jumbo blijft bereikbaar.

Bodemverontreiniging

In de Melis Stokelaan is tijdens het afgraven van grond, in het midden van de weg ter hoogte van de Jumbo, op ongeveer een meter diepte een bodemverontreiniging aangetroffen. Bij eerdere metingen en onderzoek is deze vervuiling niet naar voren gekomen. Het gaat om teerachtige stoffen die waarschijnlijk werden gebruikt als funderingslaag van een oude rijweg: polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Dit werd vroeger gebruikt, omdat men niet beter wist. De vervuilde grond wordt afgraven, afgevoerd en vervangen door schone grond.

Veiligheid

De verontreiniging ligt al jarenlang afgedekt met grond in de bodem en vormt op zichzelf geen gevaar. Door het aanleggen van het nieuwe riool moeten wij de grond afgraven en daarmee ook de aangetroffen verontreiniging zorgvuldig verwijderen (saneren). Dit gaat volgens specifieke regels en wordt gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. De medewerkers die de vervuilde grond afgraven en afvoeren dragen speciale pakken. Omdat zij tijdens hun werk dagelijks in aanraking komen met dit soort stoffen, is het voor hen van belang om zich goed te beschermen. Voor inwoners zijn extra maatregelen tijdens het afgraven en afvoeren niet nodig. Tijdens de sanering is het werkterrein afgesloten met hekken en staan er waarschuwingsborden. Ook wordt het terrein nat gehouden om stofvorming te voorkomen.

Planning

Het saneringswerk start over enige weken, waarschijnlijk eind oktober, en duurt twee weken. In de tussenliggende periode wordt de sanering voorbereid. De werkzaamheden voor de herinrichting van de Melis Stokelaan worden 28 februari afgerond. Tijdens de kerstperiode (14 december tot en met 5 januari 2020) vinden er geen werkzaamheden plaats.

Meer informatie

Meer informatie vindt u onder plannen en projecten Melis Stokelaan op de website van gemeente Uitgeest. Of u kunt contact opnemen met de projectleider, Marco van Beek telefoon: 088-9097541 of e-mail: marcovanbeek@debuch.nl

Meer berichten