Foto: Pixabay

Jaarlijks onderzoek naar ervaringen met Wmo weer van start

UITGEEST - Ieder jaar onderzoekt de gemeente hoe het met de ervaringen van cliënten met ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) is gesteld. Gemeente Uitgeest benadert inwoners die gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning.

De inwoners ontvangen eerst een vooraankondiging, gevolgd door de vragenlijst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig, anoniem en heeft geen gevolgen voor de ontvangen ondersteuning. Voor Gemeente Uitgeest is het belangrijk dat inwoners meedoen, omdat de gemeente de resultaten gebruikt voor verbetering van de ondersteuning. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder en bruikbaarder de resultaten. De gemeente vergelijkt haar inkomsten ook met die van andere gemeenten zodat er van elkaar geleerd kan worden.

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten