Foto: Pixabay

Koopstromenonderzoek Uitgeest: meer passanten, minder bestedingen

UITGEEST- In opdracht van de drie provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is ook in 2018 voor Noord-Holland het consumentengedrag via het Randstad Koopstromenonderzoek www.kso2018.nl in beeld gebracht. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen en waar ze hun kleding of nieuwe smartphone kopen. Doen ze dit in een gezellig centrum of kiezen ze juist voor het gemak van internet?

Gemeente Uitgeest hecht grote waarde aan de leefbaarheid van haar dorp. Beschikbaarheid van goede winkelvoorzieningen speelt hierin een belangrijke rol. Uit het onderzoek is gebleken dat het totaal bedrag aan bestedingen in het centrum van Uitgeest is afgenomen ten opzichte van 2016. Er is in 2018 minder uit gegeven aan 'dagelijkse artikelen' en 'mode en luxe'.

Belangrijk is wel te vermelden dat dit alleen gaat om de aanlooplocatie Centrum Uitgeest. De supermarkten buiten het centrum zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Uit het loopstromenonderzoek van bureau RMC blijkt dat er wel meer passanten geteld zijn in het centrum. Dit staat haaks op de landelijke trend van minder passanten maar een hogere besteding.

Eigen inwoners van Uitgeest besteden € 29 miljoen (op een totaal van € 32,1 miljoen) aan dagelijkse artikelen in de eigen gemeente. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 5,8 miljoen (op een totaal van € 7,8 miljoen). De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 7,8 ten opzichte van de 7,6 in 2016. Met name 'veiligheid' scoort hoog maar 'bereikbaarheid per openbaar vervoer' kan beter. De leegstand in Uitgeest ligt flink lager dan het landelijk gemiddelde.

Voor meer informatie zie www.kso2018.nl

Meer berichten