Ook deze zomer organiseert Stichting Sport-Z het vakantieprogramma VakantieFUN waar kinderen onder deskundige begeleiding geweldige dagen beleven
Ook deze zomer organiseert Stichting Sport-Z het vakantieprogramma VakantieFUN waar kinderen onder deskundige begeleiding geweldige dagen beleven (Foto: aangeleverd)

Vier fantastische weken voor deelnemers VakantieFUN

UITGEEST - Ook deze zomervakantie organiseerde Stichting Sport-Z VakantieFUN, een sportief en creatief va-kantieprogramma voor kinderen met een GGZ-indicatie, die geen aansluiting vinden bij het regu-liere aanbod. 

Voor de kinderen, die door een stoornis in het autismespectrum of andere problema-tiek vaak niet makkelijk in een groep meekomen, is een interessant vakantieprogramma opgezet. Kleine groepjes, veel persoonlijke begeleiding en een uniek programma met sportieve en creatieve activiteiten zorgen ervoor dat ook deze kinderen deze zomer vrienden maken en iets hebben om naar uit te kijken.

Het programma VakantieFUN wordt al voor het vijfde jaar op rij georganiseerd door Sport-Z, een stichting die zich inzet om een samenleving te creëren waarin iedereen mee kan doen, óók als dat niet vanzelfsprekend is. De uitstekende faciliteiten en veilige omgeving van sportcomplex De Meent lenen zich bij uitstek om de kinderen tijdens de vakantie en mooie dag te bezorgen. De pro-fessionele begeleiding en accommodatie zorgen ervoor dat elk kind zichzelf kan zijn binnen de struc-tuur van de groep. Wat anders voor onmogelijk werd gehouden blijkt ook deze zomer weer een suc-ces, de kinderen sporten en spelen met leeftijdsgenootjes en ervaren hoe het is om vrienden te ma-ken. Na de zomer hebben zij óók een stoer verhaal om over op te scheppen in de klas. Bovendien worden de ouders ontzorgd tijdens deze dagen waar zij de kinderen met een gerust gevoel achterla-ten.

Corona

Het was nog even spannend of het programma dit jaar wel door kon gaan. Pas 6 dagen voor aanvang was het officieel weer toegestaan om in binnensportaccommodaties te sporten. “Hoewel het pro-gramma heel gevarieerd is, is het sporten en bewegen wel een belangrijk onderdeel en voor de kin-deren een uitlaatklep. Gelukkig konden we, met de nodige aanpassingen in de regels rondom halen en brengen en met een enigszins aangepast programma, voor de deelnemers vier fantastische weken organiseren,” aldus Hester Zwart, programmacoördinator van VakantieFUN.

VakantieFUN wordt georganiseerd voor alle kinderen die daar behoefte aan hebben uit Bergen, Uit-geest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Het zomerseizoen voor 2020 is al afgerond, maar voor andere projecten voor vergelijkbare doelgroepen kunt u zich wenden tot Hester Zwart, h.zwart@sport-z.org.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Zaterdag 26 september is het BURENDAG: De ‘perfecte’ gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten…of niet? In Uitgeest heeft iedereen wel buren. Dichtbij of wat verder weg. We hebben allemaal wel een mening over de mensen die naast ons wonen. Waar erger je het meest aan bij je buren?Reageren!