Foto: Pixabay

Waldijk nog veiliger voor fietsers door subsidie van provincie

UITGEEST - Eerste maatregelen Waldijk gerealiseerd: schoolzone en extra parkeervakken. 

De werkzaamheden in Waldijk vorderen gestaag. De schoolzone bij basisschool Kornak is klaar. En sinds kort kan er geparkeerd worden op de extra parkeerplaatsen in de Kalverkamplaan. Tot aan de kerst zijn wij nog bezig. In het voorjaar van 2020 starten wij met de werkzaamheden aan de Gorskamplaan en de Jacoba van Beierenlaan. Goed nieuws, hier kunnen wij meer doen dan gepland en het nog veiliger maken voor fietsers door een verkregen subsidie van € 90.000 van de provincie. 

Werkzaamheden Gorskamplaan en Jacoba van Beierenlaan

Met het subsidiegeld kunnen wij vanaf het kruispunt met 'Aan de Kromme Sloot' de nieuwe brede fietsstroken doortrekken tot aan de tennisvereniging. Tegelijk kunnen wij het asfalt en de belijningen op dit stuk vernieuwen. De nieuwe verkeerssituatie biedt meer overzicht aan de automobilist en is een stuk veiliger voor het fietsverkeer. Wij starten met de uitvoering van deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020. 

Schoolzone en overige werkzaamheden Waldijk

Om de omgeving rondom basisschool Kornak veiliger te maken is een schoolzone ingericht. In dit gebied waar kinderen oversteken, gehaald en gebracht worden, is het dus extra opletten. Door middel van palen, borden en tekens op de weg wordt het verkeer hierop gewezen. De eerste reacties zijn positief. 

Tot aan de kerstperiode zijn wij in Waldijk verder nog bezig met het aanleggen van extra parkeerplaatsen langs de Langkamplaan en Aan de Kromme Sloot. Daarnaast verbreden wij de rijbaan ter hoogte van de brug bij De Darse.

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten