Logo uitgeester.nl
Vreeburg, cafe Thijs
Vreeburg, cafe Thijs (Foto: Gerrit Bus)
Uitgeest

Door de lens van Bus: voormalig Café Thijs

  Human Interest

Café Thijs is historie geworden.

Na ongeveer 167 jaar is er op 25 januari 2017 een einde gekomen aan het bestaan van de bijgebouwen, lees boerderij, van café de Landbouw, in de volksmond 'Café Thijs'. Elke ras-Uitgeester weet nog wel dat de familie Vreeburg zijn zetel had in het gebouw, de Landbouw. Omstreeks 1850 werd het woonhuis met boerderij gebouwd aan de Langebuurt. Rond de eeuwwisseling, in het jaar 1900, met als bewoner Thijs Vreeburg werd het woonhuisgedeelte uitgebreid met een aanbouw, gebouwd haaks op het woonhuis richting Langebuurt en kreeg het de 'beroemde' Uitgeester naam 'de Landbouw' en al gauw de bijnaam vlammetje/caféThijs. Boerderij Vreeburg heeft verschillende bewoners gehad, o.a. de familie Heyne vanaf 1940 tot en met 1946. Ze boden tijdens deze periode ook onderdak aan mensen en verhuisden in 1946 naar het Meerpad. Diverse bewoners zijn hierna nog gepasseerd. Later werd het een onderkomen voor paarden, koeien en kippen en opslag voor zoon Jur Vreeburg, toen eigenaar van café Thijs. Ook was er tijdelijk een bottelarij in gevestigd en dat ging om distributie van vat naar fles.

Anno 2017 is de boerderij in zeer slechte staat terecht gekomen en is deze ontmanteld, de houten balken, o.a. het vierkant, waren al behoorlijk vermolmd. Ook het aanliggende gebouw direct achter het Café Thijs gaat gesloopt worden. Het woongedeelte bij het café en het café zelf blijven qua ruimte behouden en worden opnieuw opgetrokken. De voorgevel aan de Langebuurt blijft behouden en dus het aangezicht vanaf de Langebuurt. Anno 2018 wordt een prachtig gebouw geplaatst in oude stijl. De foto geeft de voortgang weer.

Tekst en foto: Gerrit Bus

Meer berichten