<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6338928&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=uitgeester.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=191" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo uitgeester.nl
Veld aan de Binnenkruierstraat
Veld aan de Binnenkruierstraat (Foto: Dennis Spooren)
Uitgeest

Discussieer mee over het beeldkwaliteitsplan en de ijsbaan

  Human Interest

Er wordt de afgelopen tijd veel gediscussieerd over het beeldkwaliteitsplan en het voornemen om de ijsbaan naar het huttenweekterrein te verplaatsen. Dit resulteerde in een aantal ingezonden brieven. Om iedereen de mogelijkheid te geven zijn/haar mening te ventileren, plaatsen wij daarom hier de ingezonden brieven. In De Uitgeester van 19 juli zal hier ook aandacht aan worden besteed.

Karel Romkes - De arrogantie van de macht

Voor het eerst een raadsvergadering bijgewoond en als omwonende ingesproken over het voorstel om de ijsbaan op het huttenweekterrein te vestigen. Vijf insprekers brachten zinnige argumenten in waarom het een slechte keuze is en wat er in het onderzoek ontbreekt. Gevraagd werd het besluit uit te stellen en breder onderzoek te doen naar alternatieve locaties. 

Verliezen is zuur. Mij moet echter van het hart dat ik het een wanvertoning vond. Burgerparticipatie, een thema dat college en raad zeggen hoog in het vaandel te hebben staan, heeft ontbroken. Resultaat nihil. De raadsleden van de coalitiefracties toonden nauwelijks interesse in hetgeen dat werd ingebracht door insprekers en oppositiepartijen. Op de vraag welk onderzoek gedaan is naar andere locaties en naar de rapporten hierover gaf de wethouder toe dat er 'boven de kaart was gehangen' en er meteen alternatieven waren uitgesloten. De focus lag direct op het huttenweekterrein en het gebied rond molen De Kat. 

Niemand is gelukkig met het besluit. De IJsclub, Stichting Uitgeester en Akersloter Molens, omwonenden, Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving... De enige gelukkigen zijn de coalitiepartijen (CDA, VVD, D66, UL) en het college. Waardering voor de oppositiepartijen (PvdA, Pu en UVP) voor hun strijdbaarheid. Helaas tevergeefs. 

Mijn conclusie: 
· Burgerparticipatie in Uitgeest is een fopspeen; 
· Het college had niet het lef het ondermaatse voorstel in te trekken en verder onderzoek te doen; 
· Het besluit was binnen de coalitie voorgebakken. 

De raad en daarmee de coalitie en wethouders hebben we zelf gekozen. Op wie stemmen wij volgend jaar? 

Anita Smulders - Gesjoemel in Uitgeest 

Prognoses en uitgangspunten van bevolkingssamenstelling zijn al lang achterhaald. Maar gemeente Uitgeest wil bouwen. Projectontwikkelaars voor Tabijn en Viva zorggroep likken hun vingers af bij zulke grootse plannen. Lokale aannemers in Uitgeest lieten luidkeels van zich horen in de Zwaan. Verbaasde, verontrustte burgers aanschouwden met lede ogen het getoonde toekomstbeeld. 

In de hele BUCH gemeente is geen archeoloog te vinden, maar niet getreurd want archeologen zullen in grote getalen toestromen als in de unieke strandwal van Uitgeest een bouwput van wel 4 tot 5 meter diep gegraven mag worden, met in hun kielzog de Nederlandse vrijwillige archeologenclub. Dit ten behoeve van de verdiepte bouw van de sporthal die op het ijsbaanterrein mag komen naast de school. Op de nieuwe plattegrond/maquette van de ijsbaan lijkt de bebouwing wel érg klein voorgesteld, maar de sporthal is groen gekleurd, omdat het verdiept wordt gebouwd en een natuurlijk dak krijgt. De school wordt zelfs nog kleiner voorgesteld dan de hervormde kerk! Maar er moet al rekening worden gehouden met het feit dat de basisschool in de toekomst leerlingen onderwijst tot 14 jaar! Bovendien moet het leerlingenaantal naar 25-28 kinderen per klas. Dus nu al lokalen tekort! De plaats van de oude Meet wordt volgebouwd, huizen voor de jeugd! Het centrum moet vol, maar wel zonder auto's! 

De Viva zorggroep wil ook groots. Vanaf de Irenelaan naar de Hogeweg komen 68 zorgwoningen. Er mag gebouwd worden in 2 lagen mét een dakopbouw. Dus… 3 hoog, 3 woonlagen! Dakkapellen doen wonderen. Ernaast 8 parkeerplekken. Proporties op die kaarten klopten niet. Op de plaats van Geesterheem en gemeentehuis komen minstens 50 seniorenwoningen tot aan de Middelweg. Een klein deel krijgt verdiepte garages. Dus de bouw wordt hoog! Heerlijk voor die archeologen, in onze strandwal! Uw paspoort én de burgemeester verdwijnen! Nergens is een gemeenschappelijke ruimte gepland voor koffie, klaverjassen e.d. activiteiten. De senioren mogen vereenzamen. 

Een participatiecommissie heeft plannen en een maquette gemaakt. Maar… afgelopen dinsdag zijn daarop door gemeente e.a. Uitgeesters al weer wijzigingen aangebracht. Daarom veel verschillen tussen maquette en plattegronden. Véél vragen onbeantwoord. 

Positief blijven! Ik stel voor de aanleg van een rollatorvriendelijke route naar DEKA en Jumbo met een veilig zebrapad, compleet met antieke knipperbol op ledverlichting met rollatorsensor. Beide supermarkten krijgen subsidie voor een rollatorgangpad naar de koffiecorner-senioren-hangplek ter vervanging van de wegbezuinigde recreatieruimte van Viva! Op de scholen komt een prijsvraag voor een nieuw verkeersbord: "overstekende-rollator-senioren". 

Om de nieuwe plattegrond nog enigszins aantrekkelijk te maken zijn véél schattige groene rondjes getekend als bomen. U kent ze wel die welbekende polsdunne boompjes van Uitgeest, die pas over 50 jaar voldoende zuurstof leveren. Er werden A4-tjes uitgedeeld om uw mening te peilen (door de gemeente!). Ook op facebook en gemeentesite kunt u nog formulieren invullen! Tot 14 juli inleveren bij de gemeente. Jammer van de vakantiegangers die stemmen tellen niet mee. 

Lou Winter - Schijnvertoning in De Zwaan 

Er kwamen vorige week evenveel geïnteresseerde naar de Zwaan als in maart van dit jaar naar het gemeentehuis om de uiteenzetting van de plannen voor een nieuw centrumgebied te zien. Alleen met dit verschil dat je in de raadzaal na de duidelijke powerpoint presentatie toen, een op een vragen kon stellen. Dat was er in de Zwaan niet bij, daar wilde ze geen gebruik maken van het grote projectiescherm terwijl ze de hele zaal ter beschikking hadden. Er hingen drie posters aan de wand en op tafel een maquette met minuscule gebouwtjes waarbij de afmetingen niet met elkaar in verhouding stonden en met de werkelijkheid. Uw bedenktijd wat betreft ideeën en suggesties is ook om, of u moet ter plekke een formulier in de bus gedaan hebben. Waar de klankbordgroepen drie maanden over gedaan heeft, heeft u op één avond maar te accepteren. Ondemocratischer kan het volgens mij niet. Wordt vervolgd... 

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6338928&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=uitgeester.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=191" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=uitgeester.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=191" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6338930&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=uitgeester.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=191" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>