Foto: Sara van den Nieuwendijk

Burgerpeiling: huren

UITGEEST - Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties, is de Burgerpeiling uitgevoerd. Deze week komt het onderwerp 'huurwoningen' aan bod.

Sociale huurwoningen
Kennemer Wonen en Woonzorg Nederland bieden als enige woningbouwverenigingen in Uitgeest sociale huurwoningen aan. Momenteel zijn dat 1255 sociale huurwoningen. De verhuur gaat via het Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (www.SVNK.nl). Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, kan hij of zij zich inschrijven. Vanaf 2019 zijn er in Uitgeest (28 woningen) en elders in de regio woningen aangewezen speciaal voor de doelgroep 18 tot en met 23 jaar waarbij de inschrijftijd doorloopt terwijl ze woningen hebben. Dit om de doorstroom te garanderen. Ook is de gemeente samen met de regiogemeenten aan het onderzoeken of er voorrangsregels denkbaar zijn die gericht bijdragen aan het bevorderen van de doorstroom. Doorstroom moet ertoe leiden dat iedereen in een woning woont die passend is bij de gezinssituatie. In slechts enkele gevallen kan iemand afspraak maken op urgentie. De regels hiervoor staan in de huisvestingsverordening op de website van de gemeente. In 2021 worden de 54 sociale huurwoningen in de J.E. de Witstraat, Hogeweg en Middelweg gesloopt en daarna wordt hetzelfde aantal nieuw gebouwd. Het blijven sociale huurwoningen. Het nieuwe bestemmingsplan moet nog worden goedgekeurd door de raad.

Particuliere huurwoningen
Naast Kennemer Wonen en Woonzorg Nederland zijn er ook particulieren die huurwoningen aanbieden. Hun aanbod verloopt vaak van mond op mond, via advertenties of makelaars.

Woningen voor vergunningshouders
De gemeente zorgt voor de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning. Elk halfjaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de vergunningshouder aan een gemeente. De gemeente zoekt vervolgens de passende woonruimte. De vergunningshouder is verplicht het aanbod van een woning van een gemeente te accepteren. Met het krijgen van een verblijfsvergunning, vervalt het recht op opvang. Ook de gemeente is verplicht om de opdracht uit te voeren. Als de gemeente dit niet op tijd zou doen, regelt de provincie het in de plaats van de gemeente - en alle extra kosten zijn dan voor rekening van de gemeente Uitgeest. In 2019 had Uitgeest de opdracht om tien vergunninghouders te huisvesten. Er zijn in 2019 vier woningen aan tien vergunninghouders toegewezen.

Bron: Gemeente Uitgeest

Meer berichten