Foto: Pixabay

Te veel vliegherrie in Uitgeest volgens collegepartij PU

UITGEEST - Volgens Progressief Uitgeest - de grootste raadspartij (6 van de 15 zetels) - houdt Luchtverkeersleiding Nederland zich niet aan 'de afspraak dat alle nachtvluchten worden geleid via de stille glijvluchtmethode'. PU wilt weten wat de reden is, meldt mediapartner Noordhollands Dagblad.

Het is één van de vijf PU-vragen in verband met de geluidshinder van Schiphol. Ze waren bedoeld voor de raadsvergadering van 19 september 2019. Volgens gemeentewoordvoerder Dorine van der Meij gaat deze vergadering echter niet door, vanwege onvoldoende agendapunten. Om dezelfde reden werd vorige week ook de commissie samenlevingszaken geschrapt.

Geen aanpassing
Ruim vier jaar geleden paste LVN tijdelijk de aanvliegroute aan, 'met als gevolg een verdubbeling van alle nachtvluchten over Uitgeest en buurgemeentes', stelt PU. De maatregel zou 'een mogelijk veiligheidsprobleem' met kruisende vliegtuigen oplossen. In werkelijkheid is dat tot de dag van vandaag alle nachtvluchten op de Polderbaan nog steeds over het grondgebied van Uitgeest worden geleid. Uitgeest is hierdoor een van de meest gehinderde gemeentes op het gebied van vliegtuigoverlast. Veel burgers ondervinden hiervan zowel geestelijke als lichamelijke klachten, als gevolg van  slaapproblemen. 

Uitgeest ervaart veel overlast
22 procent van de bevolking in Uitgeest ondervindt ernstige geluidshinder, concludeert GGD Kennemerland. In de regio Kennemerland is dit 8%. Afgelopen jaar was het aantal melders van geluidshinder 75, het jaar daarvoor 55. In 2018 was het aantal vliegbewegingen op de Polderbaan ongeveer 145.000, waarvan met name de circa 80.000 landende vliegtuigen voor het overgrote deel over Uitgeest vliegen op slechts 2000 voet (circa 600 meter). De Polderbaan is hiermee de meest gebruikte baan.

Is de tijdelijke aanpassing van LVN soms definitief geworden?, vraagt PU zich af. De collegepartij drukt B en W op het hart 'om in BUCH- of regioverband oplossingen af te dwingen om de geluidsoverlast van Schiphol te verminderen'.

Meer berichten