Foto: Pixabay

Weinig wildplassers in Uitgeest

UITGEEST - Afgelopen jaar werd in Uitgeest 'slechts' één boete uitgeschreven voor wildplassen. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

In buurgemeenten lag het aantal boetes iets hoger: negentien in Castricum, zeven in Beverwijk en vier in Heemskerk. In heel Nederland werden 14 duizend boetes uitgeschreven. Hiermee werd 1,8 miljoen euro opgehaald, aangezien een boete 140 euro is.

Gemeenten maken zelf beleid over wildplassen- en poepen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook Uitgeest heeft beleid over wildplassen- en poepen opgenomen in de APV: 'het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte te doen buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats.'

Meer berichten