Logo uitgeester.nl
Foto: Ger Bus

Drie nieuwe wethouders voor Uitgeest

UITGEEST - Jelle Brouwer (PvdA), Cecilia van Weel-Niesten (UVP) en Cees Beentjes (PU) zijn de nieuwe wethouders voor Uitgeest. Samen met burgemeester Wendy Verkleij vormen zij het college van B&W.

Door: Lucia Rodenburg

Ze zijn donderdagavond benoemd en met een bloemetje welkom geheten. Van Weel was hiervoor wethouder voor het CDA in Beverwijk, maar zegde door onenigheid binnen de partij haar lidmaatschap op. De heer Beentjes is voormalig wethouder voor de PvdA in Heemskerk en de heer Brouwer was raadslid voor de PvdA in ons dorp.

'Duidelijkheid'
De heer Schouten, formateur en fractievoorzitter van PU, met zes van de vijftien zetels de grootste partij, was in zijn nopjes. "Met groot genoegen kan ik u mededelen dat we een nieuwe coalitie hebben bestaande uit PU, UVP en PvdA. Er is weer duidelijkheid voor burgers en bedrijven in Uitgeest. We willen samen bouwen aan een toekomstbestendig Uitgeest, en het woord 'samen' is een handreiking naar de partijen die niet meedoen."

Woensdag een uitgebreid verslag in de papieren editie van De Uitgeester.

Meer berichten