Afbeelding
Foto: Gerrit Bus

Coalitie met PU, VVD en PvdA meest kansrijk

Politiek Uitgeest

Een coalitie met Progressief Uitgeest, VVD en PvdA is het meest kansrijk. Dat bleek uit het verslag dat informateur Han ter Heegde uitbracht over de besprekingen die de afgelopen weken met alle politieke partijen hebben plaatsgevonden.

De eerste gesprekken vonden plaats met de partijen apart, waaruit bleek dat een combinatie van bovengenoemde partijen het meest het onderzoeken waard was. Daarop volgde een aftastend gesprek met de drie fracties samen, zo vertelde Ter Heegde.

Tijdens de eerste gespreksronde vroeg Ter Heegde de partijen met wie ze wel en met wie ze liever niet zouden samenwerken. Daarnaast werd naar de vijf belangrijkste punten uit het programma gevraagd, maar ook naar de breekpunten, dus punten die niet onderhandelbaar zijn. Verder wilde de informateur weten hoe de partijen aankijken tegen de financiële situatie in Uitgeest.

Uit die gesprekken volgden een paar conclusies, bijvoorbeeld dat PU als grootste winnaar zitting dient te nemen in het college. Daarnaast is een bredere coalitie van meer dan 8 zetels wenselijk. Daarop volgde overleg met de drie partijen samen.

Vier zware dossiers
In grote lijnen zijn er vier onderwerpen die in de toekomst het zwaarst gaan tellen: het IKC, de omvang van sociale woningbouw, Geesterheem en het tracé A8-A9. De informateur verwacht dat er op 3 van de 4 onderwerpen overeenstemming bereikt kan worden. Voor het IKC ligt de situatie het lastigst. "De compromisbereidheid is per partij en per onderwerp wisselend," zei Ter Heegde. "Er is een grotere bereidheid nodig dan nu wordt getoond. Als alle genoemde breekpunten gehandhaafd blijven, is er namelijk geen coalitieakkoord mogelijk. En dat terwijl alle partijen aangeven dat er nú spijkers met koppen geslagen moeten worden."

Ervaringen uit het verleden
De informateur wees erop dat "persoonlijke ervaringen uit het verleden bepaalde kansrijke coalities onmogelijk maken". Maar zoals het er nu naar uitziet, is een coalitie van PU, VVD en PvdA het meest kansrijk. "Alle seinen staan op groen, op voorwaarde dat er over en weer water bij de wijn wordt gedaan. Dat gebeurt bij drie van de vier onderwerpen, en het kan, zo is mijn inschatting, ook gebeuren bij de kwestie IKC. In het belang van de kinderen in Uitgeest is het nu de verantwoordelijkheid van de gemeentebestuurders om er na 15 jaar uit te komen. Geen verantwoordelijkheid nemen schaadt het algemeen belang van het dorp."

"Sfeer is goed"
Ter Heegde stelde dat de sfeer goed is Uitgeest. "Er speelt in iedere gemeente wel wat, maar een goede sfeer kan zeker helpen. Ik heb er vertrouwen in dat ze eruit zullen komen." Ter Heegde raadde aan een "onafhankelijke formateur met gezag" aan te stellen voor de verdere gesprekken. Die is inmiddels gevonden. Het gaat om Henry Meijdam, voormalig gedeputeerde en op dit moment directeur van het Interprovinciaal Overleg. Hij gaat op korte termijn starten met de gesprekken.