Logo uitgeester.nl
Foto: Aukje Verlinden
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Reacties alle lijsttrekkers op verkiezingsuitslag

  Politiek

Met 2690 van de in totaal 6854 uitgebrachte stemmen is Progressief Uitgeest de duidelijke winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Uitgeest. De partij behaalt daarmee 6 van de 15 zetels in de gemeenteraad. Het opkomstpercentage was met bijna 65% hoger dan 2014, toen 58,5% van de stemgerechtigde Uitgeesters de gang naar de stembus maakte. De lijsttrekkers van alle zeven partijen gaven een reactie op de verkiezingsuitslag.

De heer Schouten (PU)

"Ongekend, mogen we wel stellen", zegt de heer Schouten, lijsttrekker van de PU. "Het verkiezingsitem was natuurlijk het IKC. Gaan we voor één grote school of voor een school in het Oude Dorp en eentje in De Koog? Wij willen voor de laatste optie gaan en dat was voor ons ook met stip het belangrijkste onderwerp. De kiezer heeft gesproken: een groot deel van de inwoners van Uitgeest is het met ons eens."

De PU is nu als eerste aan zet bij de coalitieonderhandelingen. Volgens Schouten is het nog te vroeg om over mogelijke combinaties te spreken. "Wat ik wel kwijt wil, is dat het de afgelopen 2,5 jaar erg lastig was met de verhouding van 8 tegen 7. Het liefst zie ik een coalitie die door tenminste 9 man in de raad wordt gedragen. Natuurlijk zullen ook wij als grootste partij soms water bij de wijn moeten doen, maar het IKC blijft voor ons een breekpunt. Ik hoop dat we eruit komen, want uiteindelijk zullen we het toch samen moeten doen."

Mevrouw Kloosterman (Uitgeest Lokaal)

"Als Uitgeest Lokaal hebben we 111 stemmen meer gekregen dan vier jaar geleden en daar zijn we onze kiezers erg dankbaar voor. We behouden onze twee zetels en daar zijn we heel tevreden mee. Na de PU zijn we de tweede partij in het dorp. De PU is nu als eerste aan zet in de coalitieonderhandelingen. Ik ben wel benieuwd hoe het gaat lopen, in het bijzonder natuurlijk wat betreft het IKC. Ook PvdA en CDA zijn immers voor één IKC, wat betekent dat vijf van de zeven partijen voor zijn. Dat worden interessante onderhandelingen."

"Wat ik graag wil benadrukken is dat we, zeker gezien de opgaven die er liggen, het nu echt samen moeten gaan doen. Er liggen veel uitdagingen voor de nieuwe raad en het college. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, het nieuwe stationsgebied, de BUCH en natuurlijk het IKC. In plaats van denken in coalitie en oppositie, moeten we mijns inziens gaan kijken waar we elkaar wel kunnen vinden, in plaats van te kijken waar we van elkaar verschillen. Ik heb goede hoop dat dat gaat lukken, want als ik kijk naar de verkiezingsprogramma's van alle partijen, ontdek ik toch ook veel overeenkomsten in wat we willen."

Mevrouw de Vink – Hartog (VVD)

"We willen alle kiezers van Uitgeest bedanken voor de hogere opkomst dan in 2014. De inwoners van Uitgeest hebben een duidelijke voorkeur aangegeven. We willen PU feliciteren met de overwinning. Ook wij zijn trots en dankbaar voor alle steun die we hebben gekregen. VVD Uitgeest heeft 45% meer

stemmen gekregen dan vier jaar geleden. Een signaal dat wij niet gaan negeren. Onze ambitie blijft staan. Ons geluid ook. Stilstaan blijft geen optie."

De heer Oud (D66)

"D66 is meer dan tevreden met het behalen van twee zetels. D66 heeft, tegen de landelijke trend in, goed gepresteerd in Uitgeest. Dit bevestigt voor ons het beeld dat wij met name op lokale thema's de goede weg zijn ingeslagen. D66 heeft inhoudelijk campagne gevoerd op een breed pallet aan onderwerpen."

"We zullen ons de komende vier jaar sterk maken voor met name goed wonen, goede zorg, goed onderwijs en de goede verbindingen. Hoewel de verkiezingen gewonnen zijn op sentimenten zal het nieuwe college met echte progressieve oplossingen moeten komen."

De heer Rodenburg (CDA)

"Allereerst willen wij de kiezers bedanken voor hun stem op het CDA. Ondanks dat het niet de verkiezingsuitslag is waar wij op hoopten, feliciteren wij de PU met deze overwinning."

"Wij zijn benieuwd of het de PU gaat lukken om de punten uit het verkiezingsprogramma de komende tijd waar te maken. Het CDA blijft zich de komende tijd inzetten voor de punten uit haar verkiezingsprogramma,' vooruitgang door vernieuwing'. De fractieleden van het CDA staan altijd open voor vragen en/of opmerkingen van onze inwoners."

Mevrouw Krom (UVP)

"Voor onszelf valt het resultaat een beetje tegen, maar met het eindresultaat zijn we toch tevreden. Want wat wij willen bereiken, namelijk geen IKC op de ijsbaan, komt nu een stap dichterbij. We zien in ieder geval weer licht aan het einde van de tunnel. De burger van Uitgeest heeft duidelijk gemaakt wat hij/zij wil, en daar draaide het om."

"Een tweede belangrijk punt voor ons is goede zorg voor onze ouderen en een zorgvuldige huisvesting. Daar zullen we ons voor blijven inzetten. Maar over het algemeen zijn wij tevreden met de uitslag: het kan linksom of rechtsom, als het doel maar bereikt wordt."

Mevrouw Terra (PvdA)

"Zoals al voorspeld zijn de lokale partijen de grote overwinnaars. Landelijk heeft de PvdA het heel moeilijk en hebben we grote verliezen geleden. We hebben in Uitgeest een mooie campagne gevoerd en een prachtig magazine onder de burgers verspreid. We denken dat we hierdoor onze positie hebben kunnen vasthouden. We gaan er alles aan doen om het PvdA-geluid de komende jaren in de raad te laten horen."

Meer berichten