Logo uitgeester.nl
Foto: Marloes Blok
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Scherp debat over woningbouw en duurzaamheid

  Politiek

Een bewogen en goedbezocht politiek debat op donderdag 15 maart in de Protestantse kerk in Uitgeest. Thema van de avond was woningbouw en duurzaamheid.

De heer Zwarthoed (CDA) beet het spits af. "We zullen substantieel moeten bouwen om de vergrijzing tegen te gaan. Wij willen graag aan de gang in de Limmerkoog, maar we worden helaas beperkt door de Provincie. Die stelt dat we eerst moeten bouwen op inbreilocaties en bij het station. De vrijgekomen schoollocaties zijn mooie plekken, en we kunnen bijvoorbeeld op de plek van de Paltrok sociale woningbouw realiseren. Maar dan moeten we wel besluiten gaan nemen."

Een van de bezoekers wilde weten hoeveel procent van de huizen op dit moment sociale woningen zijn. Zwarthoed: "Dat ligt nu rond de 22 á 23% en dat zou moeten groeien naar 30%. Wij geloven echter dat er vooral woningen in het middensegment moeten komen, om de doorstroming op gang te houden. Bouw op de vrij gekomen plekken van de Binnenmeer, Molenhoek, Paltrok en bij het station. Ook bij het nieuwe Geesterheem is nog plek, waarbij je kunt denken aan vier hoog."

'Koester het groen'
Dat stuitte op verzet bij de PvdA. Mevrouw Terra (PvdA): "Twee hoog bouwen met kap is voldoende voor een dorp als Uitgeest. Vier hoog past hier niet. De aandacht moet vooral liggen op het groen in Uitgeest, dat moeten we koesteren. Bouw daarom niet op de ijsbaan. Wij vinden verder dat er de laatste jaren te veel is gebouwd voor mensen met een grote portemonnee. Er moeten veel meer sociale woningen komen."

De heer Oud (D66) wees erop dat veel jonge mensen noodgedwongen kiezen voor een andere gemeente, terwijl ze liever in Uitgeest zouden blijven. "Wij willen plek voor iedereen. Uitgeest heeft veel woningen voor gezinnen, maar er moeten kleinere woningen komen, zowel koop als huur. Wat betreft verduurzaming willen we meer oplaadpalen en huizen die weinig of geen energie gebruiken."

De heer Schouten (PU): "Volgens mij is iedereen er zo langzamerhand wel van overtuigd dat we echt stappen moeten gaan maken met verduurzaming. Er moet ontzettend veel gedaan worden, en we kunnen niet blijven wachten en hopen dat mensen hier en daar wat zonnepanelen plaatsen. Daarmee kom je er niet. We moeten meer denken aan warmtepompen en geothermie voor de verwarming van bedrijven, sporthallen en scholen."

Bedrijven verplaatsen
Omdat de nood hoog is qua woningbouw, bekeek de heer Schouten het eens vanuit een andere hoek. "Ga eens kijken of je ondernemers enthousiast kunt krijgen, bijvoorbeeld met financiële middelen, om hun bedrijf te verplaatsen en daar vervolgens woningen te realiseren. Misschien kunnen we in overleg met de ondernemer een plek voor hem vinden die hij zelf ook beter vindt, wellicht buiten Uitgeest. Misschien is het niet mogelijk, maar je moet wat proberen."

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de VVD, D66 en Uitgeest Lokaal. De heer Oud (D66): "U komt steeds met onrealistische voorstellen. Wat gaat zoiets wel niet kosten?" Mevrouw Kloosterman (Uitgeest Lokaal) voegde eraan toe: U bent toch ook voor een gedegen financieel beleid? Wij moeten niet beslissen voor de ondernemer. De bedrijven zitten daar prima. Dit is echt weer iets voor de PU."

Doorstroming
Kloosterman wees ook op het belang van doorstroming. "Wij vinden dat niemand meer het dorp uit zou moeten. Veel ouderen wonen nog in een te groot huis. Ze willen graag kleiner wonen, maar dat gaat moeilijk. Ook jongeren zoeken betaalbare, kleine woningen. Bouw daarom voor 1- en 2 persoons huishoudens. Maar ook luxere huizen, voor mensen die een wooncarrière willen maken en wat ruimer willen wonen. Zij laten dan een huis achter waar starters in kunnen."

"Om dit voor elkaar te krijgen, moeten wel keuzes gemaakt worden. De ijsbaan bebouwen is ook voor ons gevoelig geweest. Soms moet je lastige keuzes maken om verder te kunnen. Wat betreft duurzaamheid; ga vooral in de faciliterende rol zitten. Geef vooral de ruimte om investeringen te doen. Kunnen we als gemeente bijvoorbeeld niet sneller vergunningen afgeven voor kleine aanpassingen aan het huis?"

De VVD sloot zich aan bij de faciliterende rol. Mevrouw De Vink (VVD): Faciliteer en stimuleer. Vanaf juli 2018 zouden alle nieuwbouwwoningen gasloos moeten zijn. Eerst energieneutraal bouwen, daarna zelfs energieopwekkend. Want dat is waar we naar toe moeten."

Groene long
Mevrouw Krom (UVP): "Door de krapte op de woningmarkt worden we gedwongen ook te bouwen op plekken die eerst onbespreekbaar waren. Gaan we die groene plekken opofferen? Als het aan ons ligt niet. Uitgeest mag geen betondorp worden."

De heer Schouten (PU) was het daar mee eens. "Er wordt steeds gesproken over 500 leerlingen voor het nieuwe IKC, maar het zijn er in werkelijkheid 625. Eerst zou het maar om een klein stuk van de ijsbaan gaan, maar nu komen er ook al parkeerplaatsen en bebouwing bij, waardoor de ijsbaan straks gewoon verleden tijd is. Wij zien veel liever een groene long in het dorp voor ons, met een multifunctioneel park voor jong en oud."

Vergrijzing of jeugd?
Een meneer in het publiek zei zich erg zorgen te maken over de vergrijzing in het dorp. "Ik ben eigenlijk op zoek naar een Progressief Uitgeest dat ook echt progressief is. Het dorp vergrijst in rap tempo als we de jeugd niet hier houden. Uw partij wil graag alles behouden, maar daarmee jagen we de jeugd weg."

De heer Putter, voorzitter Bouwend Nederland regio IJmond – Kennemerland, haakte erop in. "Ik zou graag zien dat de politiek samenwerkt en daadkracht toont. Dat mis ik nu. Er wordt te veel tegengehouden. We willen toch een jong dorp? Met veel jeugd? Denk dan groot. Benoem die 625 leerlingen en bouw meer lokalen voor meer leerlingen. We moeten niet beperken, maar bouwen, en afscheid nemen van sentimenten."

 

Meer berichten