Logo uitgeester.nl
Foto: Aukje Verlinden
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Debatavond goed bezocht

  Politiek

Donderdagavond 8 maart vond het eerste van twee politieke debatten plaats in het gemeentehuis van Uitgeest. De lijsttrekkers van de zeven politieke partijen in het dorp gingen met elkaar in debat over uiteenlopende onderwerpen. Ook de Jeugd- en Jongerenraad was aanwezig.

Onderwerpen van deze avond waren bestuur, welzijn, zorg, cultuur, sport, jongeren en ouderen.

De debatavonden worden georganiseerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het doel is om inwoners beter bekend te maken met de standpunten van de verschillende partijen. Het publiek krijgt ook de gelegenheid vragen te stellen.

Burgerparticipatie

De lijsttrekkers gingen aan de hand van vijf stellingen de strijd met elkaar aan. Eén van de stellingen luidde: 'In Uitgeest wordt voldoende aan burgerparticipatie gedaan'. Een aantal inwoners knikte instemmend en zij haalden successen aan als het behoud van het zwembad. Een andere inwoner was erg ontevreden over het feit dat hij ideeën en plannen aandroeg, maar van geen enkele partij reactie kreeg, behalve van PU.

De heer Schouten (PU): "De gemeente doet nu meer dan ooit aan participatie. Maar het kan altijd beter. Vóórdat er iets speelt, moet je weten wie je moet betrekken. Zorg dat de juiste mensen worden uitgenodigd. Ik hoor nog te vaak: 'Mij is niets gevraagd'."

Mevrouw Kloosterman (Uitgeest Lokaal): "Participatie is ook een kwestie van gewoon doen. Ga bij inwoners die een vergunning aanvragen gewoon eens langs, in plaats van de situatie vanachter een bureau te beoordelen." De heer Zwarthoed (CDA): "Het gaat goed, maar we moeten nog stappen maken. Uiteindelijk zal er een keer een beslissing genomen moeten worden, en je kunt helaas niet iedereen tevreden houden."

Een dame uit het publiek brak een lans voor alle vrijwilligers in het dorp, wat op applaus kon rekenen. "Participatie komt uit de vrijwilligers. Er wordt veel gepraat, maar zij brengen het in praktijk!"

Obesitas, alcohol- en drugsproblematiek

Een andere stelling was: 'De gemeente moet werk maken van obesitas, alchohol en drugs'. Een lid van de Jeugd- en Jongerenraad stelde dat deze problemen erg worden onderschat. "Er zijn veel psychologische problemen onder jongeren, maar dat wordt onderschat omdat er een taboe heerst op zeggen dat het niet goed met je gaat."

De heer Oud (D66) wees op wat er al wel goed gaat. "Er wordt al veel gedaan, we hebben een sterk verenigingsleven in het dorp, er wordt veel gesport en er zijn buurtsportcoaches."

Mevrouw de Vink (VVD) wees op het feit dat voorheen één van de ouders thuis was, terwijl tegenwoordig vaak twee ouders hard werken. Zwarthoed (CDA) vond dat er breder moet worden gekeken dan alleen naar jongeren. "Kijk beter naar de gezinnen waar de problemen ontstaan." Mevrouw Kloosterman (Uitgeest Lokaal): "Wij merken dat de individuele gesprekken met jongerenwerkers goed helpen. Geef jongerenwerkers dan meer uren."

IKC

Tot slot mocht een stelling over het IKC niet ontbreken: 'Het IKC op één plek is een goed idee'.

De landelijke partijen, Uitgeest Lokaal en de Jeugd en Jongerenraad zijn voor. De lokale UVP en PU zijn de twee partijen die tegen zijn. Waarom? Mevrouw Krom (UVP): "Waarom moet het juist op die plek? Het is de kern van het dorp, er worden veel woningen bijgebouwd. Straks kunnen we Uitgeest wel omdopen in betondorp."

De heer Schouten gaf aan wel voor een IKC te zijn, maar dan in de vorm van twee scholen, en niet op de ijsbaan. "Die willen wij behouden als groene long van het dorp. We vinden dat er zowel in de Koog als in het Oude Dorp een volwaardige school moet blijven."

Mevrouw de Vink (VVD) bracht daar tegenin dat de scholen zelf liever één gebouw hebben. "Wij als gemeente gaan niet over de inhoud van het onderwijs, wij faciliteren alleen de gebouwen. De scholen, bij monde van Stichting Tabijn, hebben nadrukkelijk aangegeven dat zij het liefste één gebouw zien." Mevrouw Terra (PvdA) voegde eraan toe: ik heb nog geen enkele ouder gehoord die graag twee scholen wil. Dat is niet de discussie."

De heer Oud (D66): "Natuurlijk moet het IKC op één plek! Wat is er integraal aan twee gebouwen? Alles op één plek, onderwijs, sport en logopedie, is beter voor het kind. Er zou meer vanuit het kind gedacht moeten worden."

De PvdA wil als enige partij een IKC op de Paltroklocatie. Terra: "Wij betreuren het dat er niet verder wordt gekeken dan alleen de ijsbaan. De Paltroklocatie is een geschikte plek, ook wat betreft de afwikkeling van het verkeer. Wij zien een straat met eenrichtingsverkeer voor ons, waar fietsers voorrang hebben en auto's te gast zijn."

Tweede debat

Het tweede en laatste politieke debat is op donderdag 15 maart, 19.30 uur in de Protestantse Kerk in Uitgeest. Onderwerpen zullen zijn: Duurzaamheid en woningbouw.

Meer berichten