Logo uitgeester.nl
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen - Wat vinden de partijen over vraag 7?

  Politiek

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daar naartoe legt De Uitgeester de politieke partijen wekelijks een vraag of stelling voor.
Vraag van deze week:  Wat is het belangrijkste punt op de agenda van de partij?

De reacties per partij:

D66 - René Oud

Het rijk geeft gemeentes steeds meer verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld het zelf regelen van zorg. D66 Uitgeest ziet dit als een kans voor initiatieven vanuit bewoners en bedrijven. Helaas is de politiek vaak nog té belemmerend om deze initiatieven de ruimte te geven. Dat vinden wij zonde, de gemeente moet de mogelijkheden voor inwoners en bedrijven juist duidelijk aangeven. Wij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de politiek toeneemt en dat de initiatieven omarmd worden. Daarnaast is het belangrijk dat er een nieuw IKC wordt gebouwd, de noodzakelijke verbinding tussen de A8 en de A9 er komt, het stationsgebied wordt opgeknapt, er meer kleinere en betaalbare woningen komen voor jong en oud en dat de parkeerproblematiek wordt opgelost. Daar gaan wij de komende vier jaar voor!


VVD - Gina ter Elst

Uitgeest staat de komende jaren flink wat uitdagingen te wachten. Denk aan (betaalbare) woningen voor jong én oud, vernieuwing van het stationsgebied, de A8-A9 verbinding en veilig en goed basisonderwijs voor onze (klein)kinderen. Duurzame initiatieven moeten worden gestimuleerd met zo min mogelijk belemmeringen opgelegd vanuit de gemeente. Daar heb je een gemeenteraad voor nodig die niet stilstaat, maar vooruit kijkt. Daar heb je doeners voor nodig. Ondernemerschap zit bij ons in het bloed. Wij hebben de ambitie om Uitgeest op de kaart te zetten als meest gewilde gemeente om te wonen, werken en recreëren in Nederland. Zullen we samen deze ambitie waarmaken? Kies voor doen. Stem VVD Uitgeest!

VVD Uitgeest heeft de ambitie om Uitgeest op de kaart te zetten als meest gewilde gemeente om te wonen, werken en recreëren in Nederland. Check www.facebook.com/vvduitgeest


UVP – Bertje Krom

Een belangrijk punt voor de UVP is altijd de zelfstandigheid van Uitgeest geweest. Als gemeente willen wij onze eigen beslissingen kunnen blijven nemen en ook de burger een stem kunnen blijven geven. Nu lezen we dat de BUCH in ernstige financiële problemen zit. Eigenlijk hadden we al in de gaten dat er iets niet klopte zo werden er bijna geen bouwvergunningen meer verleend en was de communicatie erg moeilijk. Voor Uitgeest was het financieel extra zwaar want wij hebben ons moeten uitkopen uit de IJmond, dit heeft miljoenen gekost net als het inkopen in de BUCH en nu gaat het structureel miljoenen kosten. Wij hopen dat Uitgeest als kleinste gemeente hier uitkomt en we betreuren dat er de laatste twee maanden geen raadsvergaderingen meer zijn geweest en wij nergens meer over mee konden beslissen. UVP heeft als enige partij niet getekend voor samengaan met de BUCH.

www.uvp-uitgeest.nl De partij voor Uitgeest


CDA – Rosaline Rodenburg

Het CDA vindt alle 9 speerpunten uit haar verkiezingsprogramma van even groot en gelijk belang! Alle punten tezamen hebben één gemeenschappelijk doel: Uitgeest nog mooier en beter maken, niet stil staan, maar vooruit! Dat is voor ons het belangrijkst. Vooruitgang op het gebied van wonen, onderwijs, economie, toerisme, recreatie, zorg en infrastructuur. Zo houden we Uitgeest ook in te toekomst aantrekkelijk. Voor alle inwoners, jong en oud. Doorpakken, knopen doorhakken en aan de slag!
 

Uitgeest Lokaal – Judie Kloosterman

Het belangrijkste voor Uitgeest Lokaal is dat er in de volgende raadsperiode doorgepakt gaat worden. Uw stem is belangrijk! U bepaalt de toekomst van Uitgeest.

Lamgeslagen, murw en doodmoe van de gemeentelijke politiek, dat zijn de kreten die wij de afgelopen weken regelmatig hebben gehoord. Er gebeurt niets, er kan niets en we staan stil. Als wethouder heb ik dit willen doorbreken. Een mooi centrumplan met een dorpshart, een Integraal kind Centrum zodat we onze kinderen en die van de toekomst goed onderwijs kunnen bieden, drie schoollocaties vrij maken zodat we eindelijk eens kunnen gaan bouwen voor onze jongeren en senioren. Zorgen voor doorstroming, zodat onze wachtlijsten korter worden en niemand meer ons dorp uit hoeft. Al deze plannen heb ik zien sneuvelen omdat de oppositie geen beslissingen durft te nemen en hiermee ons dorp in de houdgreep houdt. Als geboren Uitgeester gaat mij dit aan het hart. Ik wil dat mijn, maar ook uw kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Dat onze kinderen en onze ouders in Uitgeest kunnen blijven wonen en dat we hierdoor onze mooie voorzieningen in stand kunnen houden. Uw stem is belangrijk. Geef Uitgeest Lokaal de kans deze plannen uit te voeren. Ons verkiezingsprogramma heeft daarom als titel: NU DOORPAKKEN.
Stem 21 maart Massaal Uitgeest Lokaal. www.uitgeestlokaal.nl/verkiezingen


PVDA – Anneke Terra

Het belangrijkste punt voor de PvdA is solidariteit. Dit punt is de leidraad voor onze standpunten:

1. In een bouwplan worden tenminste 30% goedkope huur- en koopwoningen gebouwd. Solidair met mensen met een kleine portemonnee, zowel jongeren, starters als ouderen. De winst van het plan zal daardoor lager zijn.
2. We blijven de Stichting Uitgeester Senioren ondersteunen en kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Solidair met jong en oud.
3. Uitgeest klaarmaken voor de klimaatverandering in de toekomst, zoals aardgasloos bouwen, een zonnepanelen regeling, extra bomen planten. Solidair met onze kinderen en kleinkinderen
4. Solidair met vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid.
5. De bouw van een nieuwe school waar kinderen van 0-12 jaar, welke achtergrond ze ook hebben, gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien. Alle Uitgeesters horen erbij. 
PvdA Uitgeest: betaalbare woningen, goede zorg voor ouderen, heldere visie op de toekomst. www.uitgeest.pvda.nl


Progressief Uitgeest – Jan Schouten

Voor PU is, naast een nieuw Geesterheem, het belangrijkste politieke punt de kwestie rond een nieuwe school. PU kiest voor twee scholen, één in de Koog en één in het Oude Dorp. Slechts een grote school voor 500 leerlingen is sowieso te klein. Volgens recente prognose zijn er in 2025 ruim 600 leerlingen in de Koog en het Oude Dorp, exclusief de kinderen uit de extra woningen die Uitgeest wil gaan bouwen. Twee scholen biedt keuzevrijheid, meer veiligheid en minder verkeers- en parkeerproblemen. Uiteraard kiest PU voor scholen die voldoen aan de eisen van de moderne tijd. PU is bereid om, in overleg met alle betrokkenen, te praten over de meest geschikte locaties. Met één uitzondering, niet op het ijsbaanterrein. Deze groene long willen we behouden voor de huidige en toekomstige generaties. Wel is PU voorstander van een meer multifunctionele invulling van dit terrein. Voorstel PU over de scholenkwestie: Vraag eens aan de ouders van leerlingen wat zij zouden willen! Volgens PU zijn de ouders tot heden veel te weinig gehoord.

Stem PU, lijst 1. Het kan echt anders! Meer info: www.progressief-uitgeest.nl

Meer berichten