Gemeenteraadsverkiezingen - Wat vinden de partijen over vraag 6? | Uitgeester
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen - Wat vinden de partijen over vraag 6?

  Politiek

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daar naartoe legt De Uitgeester de politieke partijen wekelijks een vraag of stelling voor.
Vraag van deze week:  Hoe houden we Uitgeest bereikbaar en het woongenot hoog?

De reacties per partij:

CDA - Cor Duinmaijer

Uitgeest heeft een unieke geografische ligging. Strand en duinen op fietsafstand en ook de steden zijn per auto of OV uitstekend bereikbaar. Maar het intensieve (lucht)verkeer zorgt ook voor overlast. Lusten en lasten, maar de grenzen zijn bereikt. Geen decibel erbij! Daarom:

- Aansluiting van A8 op A9 alléén zonder opoffering van het groene buitengebied. Maar wel doorgaan met realistische, financieel haalbare plannen.
- Aansluiting van de A9 bij Heiloo biedt kansen voor afwaardering van de Provinciale weg (N203).
- Goede faciliteiten op en rond het station en uitbreiding parkeerterrein en fietsenstalling.
- Geluidswerende maatregelen bij toenemend treinverkeer door spoorboekloos rijden.
- Intensieve lobby voor het beteugelen van vliegtuigoverlast.
- Verbreding van de A9 alleen i.c.m. ondertunneling.
- Aandacht voor veiligheid van fietsers en voetgangers.
www.cda-uitgeest.nl


D66 - Martine Enthoven

D66 vindt het belangrijk dat je vanuit Uitgeest snel op je werk of plaats van bestemming kan zijn. Daarom komt de verbinding tussen de A8 en A9 er wat ons betreft. Ook zijn wij voor het spoorboekloos-rijden, zodat er elke 10 minuten een trein richting Amsterdam vertrekt. Hiervoor moet het stationsgebied verbeterd worden. Het station moet toegankelijker, aantrekkelijker en veiliger worden. Naast de goede verbindingen en de relatieve rust in de omgeving, wil D66 dat Uitgeest zelf leeft. Daarom vindt D66 goede sport -, onderwijs - en zorgvoorzieningen belangrijk. Verder missen wij openbare ontmoetingsruimtes zoals bijvoorbeeld een centraal (horeca)plein of wijkcentra in elke wijk. Een sportzaal bij de Kornak hoort hier ook bij. Tot slot, zal de gemeente meer initiatief van burgers moeten ondersteunen.
uitgeest.d66.nl


PU - Marijke Meulie

Een fijn huis in een plezierige woonomgeving, dat verstaat de PU onder een hoog woongenot. Voor jongeren en senioren is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. Er is geen goede doorstroming en de nieuwbouw die gerealiseerd wordt, is niet passend voor de vragende doelgroep. Daarom: minimaal 40% van de nieuw te bouwen woningen bestemd voor starters en doorstromers.

Woongenot hangt ook samen met een gevoel van veiligheid. PU vindt strengere handhaving een belangrijke zaak, evenals de zichtbaarheid van de handhavers. Uitgeest is goed bereikbaar met het ov en met de auto. Dit willen we graag zo houden, maar niet door middel van het meebetalen van een aansluiting A8-A9. Naast onze bezwaren tegen de varianten, is ook niet voldaan aan de voorwaarden die we als gemeenteraad hebben vastgesteld.
Meer info: www.progressief-uitgeest.nl


PVDA – Anneke Terra

Uitgeest is prima bereikbaar: drie aansluitingen op de snelweg, een stationsknooppunt en een half uur van Schiphol. Die bereikbaarheid heeft ook een keerzijde. Uit GGD onderzoek blijkt: Schiphol zorgt voor ernstige overlast met name in de nacht. De PvdA vindt dat het aantal nachtvluchten sterk verminderd moet worden.

De treinverbinding met Amsterdam wordt een 10 minuten regeling. De hiervoor benodigde treinopstelplaats komt op Uitgeester grondgebied. De PvdA maakt zich sterk voor een zorgvuldige inpassing van de opstelplaats in het landschap en bij de stelling van Amsterdam.

De files op de A9 en de provinciale weg naar Krommenie (N203) kunnen verminderen bij een aansluiting van de A9 op de A8. De PvdA is tegen de Heemskerkvariant en de Golfbaanvariant, omdat ze teveel overlast veroorzaken voor de inwoners en het landschap vernielen. De PvdA is voor variant 7, langs Saendelft naar de N203, die deze nadelen veel minder heeft.

PvdA Uitgeest: betaalbare woningen, zeker zijn van groen en goede zorg,  heldere visie op de toekomst.
www.uitgeest.pvda.nl


VVD - Hans Weeren

Onze regio groeit en zal de komende jaren niet stoppen met groeien. Bereikbaarheid en woongenot staan bij ons hoog in het vaandel. We steunen daarom ieder goed particulier initiatief om duurzaamheid in onze mooie woonplaats te bevorderen en de energietransitie te versnellen. Voor de bereikbaarheid zijn twee punten momenteel belangrijk: de A8-A9 verbinding en het spoor. Er bestaat helaas geen ideale oplossing voor de verbinding, bij iedere variant zal je concessies moeten doen. Onze voorkeur heeft de Heemskerkvariant. De beste keuze als je kijkt naar behoud van groen en doorstroming van het verkeer. Het spoor is ook belangrijk. We willen ons best doen bij ProRail om weer een intercity ons dorp te laten aandoen, dat is een grote wens van de reizigers. Evenals spoorboekloos rijden.

VVD Uitgeest heeft de ambitie om Uitgeest op de kaart te zetten als meest gewilde gemeente om te wonen, recreëren en werken in Nederland. Check www.facebook.com/vvduitgeest


Uitgeest lokaal - Ricardo Barrientos de Reus

Uitgeest is goed bereikbaar en dat willen wij graag zo houden. Wat Uitgeest Lokaal betreft mag de leefbaarheid van ons mooie dorp echter niet worden verslechterd, zodat ons woongenot hoog blijft. Dit betekent dat elke toevoeging van geluids- en/of andere hinder alleen mag worden toegestaan als er eventueel op een andere plek ook een verlaging van hinder plaatsvindt. Wel zien wij evengoed kansen om de bereikbaarheid te verhogen. De Intercity weer laten stoppen op station Uitgeest. Een betere treinverbinding, maar ook een aantrekkelijker station en betere parkeervoorzieningen voor fiets en auto verhogen de bereikbaarheid van Uitgeest en kunnen het gebruik van de trein stimuleren. Als we de auto hierdoor vaker laten staat is dat dan ook nog eens een "groen voordeel". Geen extra hinder, wel beter bereikbaar, daar zetten wij ons voor in.
www.uitgeestlokaal.nl


UVP – Rinus Duin

Uitgeest is een forensendorp gelegen in een gebied met veel industrie zoals bijvoorbeeld Tatasteel en Schiphol, er werken ook veel Uitgeesters in Amsterdam en andere omliggende steden. Je kunt als je in Uitgeest woont alle kanten op en je woont in een mooi landelijk dorp met veel mogelijkheden. Er kan uit vier stranden gekozen worden en er is veel natuur rondom en in Uitgeest. Zo is er het Uitgeestermeer, de stelling van Amsterdam en de jachthavens met leuke restaurants. Daarbij komt straks het erfgoedpark dat hopelijk goed ontwikkeld wordt (zonder woningbouw) en wat voor iedereen toegankelijk is.

Er is ook keuze genoeg om te gaan winkelen in de nabij liggende steden welke goed bereikbaar zijn met de trein of auto. Dat is waar een klein dorp groot in kan zijn! Dit alles wil de UVP graag behouden voor Uitgeest.
www.uitgeester-vrijepartij.nl

Meer berichten