Logo uitgeester.nl
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen - Wat vinden de partijen over vraag 5?

  Politiek

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daar naartoe legt De Uitgeester de politieke partijen wekelijks een vraag of stelling voor.

Vraag van deze week: Wat moet er gebeuren om woningbouw voor starters te realiseren in Uitgeest?

CDA – Wim Rodenburg

Het CDA wil woningen realiseren in verschillende prijsklassen en ook starters de mogelijkheid geven om in Uitgeest te wonen. Daarnaast is er een tekort aan huurwoningen in het middensegment (€700,- tot €1000,-).
Er zijn verschillende geschikte plekken voor woningbouw. Bij de herinrichting van het stationsgebied komt er ruimte vrij voor gestapelde bouw, gelijk aan de Melksuiker. Daarnaast komen de locaties van de drie oude schoolgebouwen vrij als er één IKC gerealiseerd wordt. Deze lenen zich bijvoorbeeld uitstekend voor realisatie van huizen en appartementen voor verschillende doelgroepen.

Tot slot zal op initiatief van het CDA, Nieuw Geesterheem gebouwd worden op de plaats van de oude bibliotheek, waardoor het mogelijk wordt om op de oude locatie van Geesterheem levensloopbestendige woningen te bouwen voor gezinnen.

D66 - Thijs van Herpen

Er zijn te weinig betaalbare appartementen in Uitgeest te huur en te koop. Starters kunnen daardoor nergens terecht en ouderen stromen niet door vanuit eengezinswoningen. D66 Uitgeest vindt dit een heel groot probleem, want hierdoor stagneert de gehele woningmarkt in Uitgeest en verhuizen Uitgeesters noodgedwongen naar andere gemeenten. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties pleiten wij daarom voor een hoog percentage aan betaalbare huur- én koopappartementen. Naast het herinrichten van het centrumgebied en de kassen van Baars in de Limmerkoog, wil D66 hiervoor ook een aantal andere bouwlocaties onderzoeken: bestaande inbreidingslocaties, stationsgebied en mogelijk vrijkomende schoollocaties. In januari 2018 heeft D66 het initiatief genomen om als uitgangspunt te nemen dat alle nieuwbouwhuizen in Uitgeest energieneutraal en aardgasvrij gebouwd zullen worden. Daar gaan we de komende vier jaar voor!

PU- Jan Dubelaar

Als de politieke wil ontbreekt om voor starters woningbouw te realiseren, dan hebben de starters het nakijken. Ook het zittend college heeft weinig tot niets gedaan om echt wat voor starters op de woningmarkt te doen. Voorbeeld 1: Smallekamplaan, twee blokken met onbetaalbare koopwoningen en, voorlopig nog, één blok met huurwoningen met een huur van boven de 700 euro per maand. Voorbeeld 2: Woningen project 'kassen van Baars', een van de weinige bouwlocaties. Circa 50 dure koopwoningen. Excuus collegepartijen, sociale koopwoningen zijn hier niet haalbaar! De starters hebben weer het nakijken. PU is voorstander van Koopgarantwoningen. Deze woningen blijven ook in de toekomst beschikbaar als betaalbare woningen voor starters. Het is een kwestie van willen en niet van mooie beloftes in verkiezingstijd. 

Partijprogramma PU : www.progressief-uitgeest.nl

PVDA – Anneke Terra

Starters op de woningmarkt zijn mensen van alle leeftijden, die voor het eerst een huis willen kopen. Vaak jonge, een- of tweepersoonshuishoudens. Omdat ze geen huis verkopen hebben ze meestal een beperkt budget. Het aantal woningen in Uitgeest voor deze doelgroep is te klein. Vanwege de beperkte bouwmogelijkheden in Uitgeest dient in ieder bouwplan tenminste 30% goedkope huur- en koopwoningen met een maximum prijs van € 225.000,- te worden gerealiseerd. Een motie van de PvdA met deze inhoud is door de raad aangenomen. Helaas heeft deze coalitie dit uitgangspunt niet voor het plan Smallekamplaan willen hanteren. Een gemiste kans, jammer voor de starters. De PvdA blijft de belangen van de starters verdedigen.

PvdA Uitgeest: betaalbare woningen, goede zorg voor ouderen, heldere visie op de toekomst. www.uitgeest.pvda.nl                   

UITGEEST LOKAAL – Jan Ros

Wij willen onze jongeren en ouderen in Uitgeest houden. Er zullen dan ook dringend woningen gebouwd moeten worden voor deze doelgroepen, maar ook om de doorstroming op gang te krijgen. Er zijn meer betaalbare één- en tweepersoons huur- en koopwoningen nodig voor starters die gelijk willen gaan kopen of teveel verdienen voor de sociale huursector en inwoners die kleiner willen gaan wonen. Deze laatste doelgroep laat weer een woning achter waar veel vraag naar is. Aangezien er in Uitgeest niet veel bouwlocaties beschikbaar zijn is het noodzakelijk dat het centrumplan wordt uitgevoerd omdat er daardoor locaties vrijkomen die geschikt zijn voor het type woningen voor de genoemde doelgroepen. Wij zijn voor levensloopbestendige woningen, geschikt voor jong en oud en op een duurzame manier gebouwd zodat we klaar zijn voor de toekomst. Nu doorpakken!

Samen sterk Lijst 5 Stem massaal Uitgeest Lokaal www.uitgeestlokaal.nl

UVP – Susan Jansen

De woningmarkt zit op slot en er wordt niets bijgebouwd. Er zijn geen woninglijsten meer waar woningzoekenden op geplaatst konden worden. De woningzoekenden uit de regio Alkmaar kunnen ook reageren op onze woningen. Daarnaast moet Uitgeest jaarlijks aan 37 statushouders huisvesting bieden en hiermee nemen de kansen voor de Uitgeester om een woning te vinden in zijn eigen dorp drastisch af. In de grote gezinswoningen woont vaak maar één persoon en die gaat niet ruilen met een appartementje omdat de huur dan meteen flink omhoog gaat. Uitgeest moet appartementen bouwen die geschikt zijn voor de starters in Uitgeest en dat kan op de plaatsen van de Meet, De Binnenmeerschool en De Vrijburgschool. En voor de ouderen in het hart van het oude dorp zoals appartementen met een gezamenlijke ontmoetingsruimte en huiskamer. Zo zorg je als gemeente goed voor jong en oud.

www.uvp-uitgeest.nl

VVD – Nino Groen

Er zijn mensen van mijn leeftijd die dolgraag in Uitgeest willen blijven wonen, maar dit gewoonweg niet kunnen. Ja, er moeten meer woningen worden gebouwd voor starters in Uitgeest, maar ook extra woningen waar starters naartoe kunnen doorstromen. En dat moeten we ook stimuleren. Er zijn mensen die al lang geen starter meer zijn, maar wel zo'n woning bezet houden. De oplossing van het probleem is tweeledig: stimuleren van doorstroming en extra woningen bouwen die aan deze vraag voldoet; starters en doorstromers. Voor meer woningbouw voor starters zien we kansen in het nieuwe stationsgebied. We hebben het niet over hoogbouw, maar bijvoorbeeld een pand met op de begane grond voorzieningen met daarboven energie-neutrale appartementen.

VVD Uitgeest heeft de ambitie om Uitgeest op de kaart te zetten als meest gewilde gemeente om te wonen, recreëren en werken in Nederland. Check www.facebook.com/vvduitgeest

Meer berichten