Logo uitgeester.nl
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen - Wat vinden de partijen over vraag 4?

  Politiek

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daar naartoe legt De Uitgeester de politieke partijen wekelijks een vraag of stelling voor.  Vraag van deze week: Hoe ver kunnen we gaan met het exploiteren van het Uitgeestermeer als recreatiegebied?

VVD - Anke de Vink-Hartog

Het Uitgeestermeer en omgeving is een prachtig mooi natuurgebied met wandel- en fietsmogelijkheden, vaarwegen, strandjes en watersport. Het gebied bij het Uitgeestermeer is uitermate geschikt verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en volwaardig recreatiegebied met een verscheidenheid aan mogelijkheden en activiteiten het hele jaar rond. Dit alles biedt kansen voor lokale ondernemers en de economische groei van Uitgeest. Geef particuliere initiatieven hierin ook de ruimte! Het moet hier echter niet à la Zandvoort aan Zee worden. We moeten alleen niet te bang zijn om iets te durven. Wij zien het recreatiegebied echt als een kans om recreatie en toerisme te ontwikkelen. Uitgeest, het visitekaartje aan het meer, waar zeker de Uitgeesters heerlijk vertoeven. Kies voor DOEN op en rond het Uitgeestermeer met de Uitgeester uitstraling!

VVD Uitgeest heeft de ambitie om Uitgeest op de kaart te zetten als meest gewilde gemeente om te wonen, recreëren en werken in Nederland. Check www.facebook.com/vvduitgeest

D66 - Thijs van Herpen

Voor Erfgoedpark de Hoop zijn er binnen de ontwikkelkaders verschillende initiatieven mogelijk. De kaders zijn in samenspraak met het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer opgesteld en beschermen de natuur, historie en recreatie in het gebied. D66 ziet de noodzaak en kansen voor ontwikkelingen. Niettemin, moet het een niet ten kosten gaan van het ander en gaan wij voor duurzame ontwikkeling. D66 wil gaan voor de kansen van het recreatiegebied en daarom zullen we de komende periode dan ook blijven inzetten voor evenwichtige ontwikkelingen. Fort K'ijk is een voorbeeld waar evenwichtige ontwikkeling is gelukt. Daarnaast vindt D66 dat er voor verdere exploitatie ook een betere ontsluiting nodig is via de broekpolderweg (ipv via de Meldijk).

D66 - Goed werk, goed onderwijs, goede zorg. Uitgeest.d66.nl
D66 kiest voor nieuwe groei en meer vrijheid, in een krachtig Europa, met gezonde overheidsfinanciën en onderwijs als motor.

CDA – Annemiek van de Vliet

Het CDA is voorstander van dóórontwikkeling van de zuidoever van het Uitgeestermeer. Oorspronkelijk voorbestemd als Erfgoedpark, maar al jarenlang ongebruikt. Geef creatieve ondernemers de mogelijkheid om het terrein een passende invulling te geven, gebruik makend van de reeds bestaande structuur. Kleinschalige ontwikkeling, géén groot vakantiepark of verblijfsrecreatie. Laat dit gebied niet verder verloederen! Het gebied ten oosten van jachthaven Zwaansmeer moet als oorspronkelijk polderlandschap ongerept worden gelaten.

De noordoever van het meer, vanaf recreatieterrein Dorregeest tot aan de Dorregeestermolen is beschermd natuurgebied. Hier geen toekomstige ontwikkelingen dus. In de Gemeentehaven aan de Meldijk kunnen faciliteiten voor passanten worden gerealiseerd, voor 2 of 3 dagen. Bezoekers kunnen wandelen, horeca bezoeken en inkopen doen. Maak optimaal maar zorgvuldig gebruik van de unieke mogelijkheden in en om Uitgeest! 
www.cda-uitgeest.nl

UVP – Wim Terol

Het Uitgeestermeer is de parel van het dorp, van welke kant je het ook bekijkt het is een schitterend gezicht. De jachthavens met de boten, het groen en de restaurants met de terrasjes. Het is jammer dat het bouwen van de paltrok molen op het erfgoedpark niet door is gegaan. Daarom moet er een ander doel gevonden worden waardoor er bezoekers komen, dat kan door het park voor toeristen aantrekkelijk te maken: een pannenkoekenhuis, een bootverbinding met de Zaanse schans, maar het zou het mooiste zijn als er gebruik gemaakt kan worden van de scheepshelling die daar ligt en 160.000 euro gekost heeft. Het is de startplaats voor de surfers en het liefst zouden wij zien dat er een paar stoere vrijwilligers zich aanbieden om het verval tot stand te brengen van de gebouwen die er staan zodat het weer gaat leven.
UVP de partij voor Uitgeest www.uvp_uitgeest.nl

PvdA – Anneke Terra

De PvdA wil samen met ondernemers een visie opstellen over de ontwikkeling van het Uitgeestermeer en het havengebied. Daarbij ligt de prioriteit bij watersport en recreatie gerelateerde bedrijven. Een goede balans tussen recreatie en toerisme en de werkgelegenheid die daarbij hoort en de natuur- en landschappelijke kwaliteiten is belangrijk. Het recreatieterrein Dorregeest kan aantrekkelijker gemaakt worden door het bouwen van recreatiewoningen en de aanleg van camperplaatsen. Het havengebied biedt mogelijkheden voor kortdurende overnachting. Nieuwe fiets- en wandelpaden kunnen het toerisme bevorderen. De natuur- en landschappelijke kwaliteiten dienen in stand te blijven en waar mogelijk te worden versterkt. We zetten ons in om de stichting Cornelis Corneliszoon de ruimte te geven het erfgoedpark samen met een ondernemer te ontwikkelen.
www.uitgeest.pvda.nl

Uitgeest Lokaal – Bert Weijers

Uitgeest Lokaal ziet kansen om rond het Uitgeestermeer, ondanks het kwetsbare gebied, recreatieve waarden toe te voegen, dit geldt zowel voor Dorregeest, het Zwaansmeer als het Erfgoedpark. Het college, in het bijzonder wethouder Judie Kloosterman, heeft in 2016 het voortouw genomen om door middel van een uitgebreid participatietraject te komen tot een raadsbesluit waardoor er nu een opening is voor kleinschalige ontwikkelingen op het Erfgoedpark. Het Erfgoedpark kan een toeristische trekpleister worden waarbij rekening wordt gehouden met de natuur-, cultuur-  en historische waarden van het gebied. Ook zou er een bootverbinding kunnen komen tussen Akersloot en/of de Zaanse Schans en het Erfgoedpark. Zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen kunnen dan te voet, met de fiets of de boot, genieten van het meer, de kleinschalige voorzieningen en het verhaal over Cornelis Corneliszoon van Uitgeest.

PU - Thom van Son

Eind 2015 lag er een plan Oudgeest. In dit plan zou op het erfgoedpark De Hoop circa 60 vakantiehuizen worden gebouwd. Tegen dit plan was in Uitgeest veel verzet. PU heeft destijds tegen het plan gestemd. Met als gevolg het uiteenvallen van het toenmalige college van CDA, D66 en PU. Recent is er, met instemming van PU, binnen de gemeenteraad overeenstemming bereikt om op het erfgoedpark kleinschalige en passende toeristische ontwikkelingen toe te staan. PU blijft echter op het standpunt staan, dat er geen vakantiewoningen aan de zuidzijde van het Uitgeestermeer mogen worden gebouwd. Dergelijke beleggingsobjecten passen niet bij een open landelijk buitengebied. De PU is tevens voor het herontwikkelen van erfgoedpark De Hoop als toeristische trekpleister, zoals oorspronkelijk bedoeld.

Meer berichten