Logo uitgeester.nl
De verschillende opties voor de toekomstige A8-A9 Verbinding.
De verschillende opties voor de toekomstige A8-A9 Verbinding. (Foto: Provincie Noord-Holland)
Regio

Informatie website A8-A9 Verbinding

  Politiek

UITGEEST - Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit.

Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren. Informatie over het project "A8-A9 Verbinding" is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland: Noord-holland.nl.

Meer berichten