Logo uitgeester.nl
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Lijsttrekker Uitgeest Lokaal, Judie Kloosterman

  Politiek
Wethouder Judie Kloosterman
Wethouder Judie Kloosterman

UITGEEST - Wie is Judie Kloosterman? Als ambitieuze jonge vrouw zet ik mij met hart en ziel in voor de lokale politiek. Ik ben in 1984 in Uitgeest geboren en er altijd blijven wonen.

In 2014 hebt u mij gekozen als raadslid en in 2015 ging Uitgeest Lokaal deel uit maken van het huidige college en werd ik wethouder. Ik vind het belangrijk dat alle burgers met plezier in ons dorp kunnen (blijven) wonen. Verder ben ik iemand die denkt in mogelijkheden en oplossingen en daardoor heb ik een frisse kijk op de verschillende vraagstukken die op Uitgeest afkomen en kan ik deze met daadkracht oppakken. Het werken met en voor de medemens geeft mij veel voldoening en door het uitbrengen van uw stem op één van de kandidaten van Uitgeest Lokaal kan ik deze kracht en energie de komende vier jaar weer gaan inzetten.

Wat mogen we verwachten van Uitgeest Lokaal?
Uitgeest Lokaal zal ook de komende vier jaar haar best doen om een aantal plannen, die in de afgelopen jaren zijn gestrand of nog niet zijn uitgevoerd, gerealiseerd te krijgen. Naast een nieuw "Geesterheem" zullen wij ons onder andere inzetten voor de bouw van het Integraal Kind Centrum, woningbouw voor jongeren en ouderen en meer functioneel groen zoals parken. Ook kan de bereikbaarheid en leefbaarheid van ons dorp worden verbeterd: vermindering van nachtvluchten, of een totale nachtsluiting van Schiphol voor de vakantievluchten, de intercity weer terug in Uitgeest, betere parkeervoorzieningen en een rollator en kinderwagenvriendelijk dorp.

Tipje van de sluier oplichten over de kandidatenlijst?
Wij hebben een aantal jonge kandidaten mogen verwelkomen, een kandidaat op seniorenleeftijd die zich inzet voor onze ouderen en hulpbehoevenden, maar ook een kandidaat uit het maatschappelijk middenveld met veel expertise op het gebied van duurzaamheid. Als lijsttrekker ben ik trots op onze kandidatenlijst.

Coalitie of oppositie?
Sinds het aantreden van het nieuwe college in november 2015 heb ik het gevoel dat Uitgeest weer in beweging is, projecten worden opgepakt en de inwoners meer worden betrokken bij alle plannen die vanuit de gemeente worden voorgesteld. Wij willen dit voortzetten zodat we verder kunnen bouwen aan een leefbaar en bestuurlijk stabiel Uitgeest. Daarom is het van belang dat partijen zoals Uitgeest Lokaal weer deel gaan uitmaken van de coalitie.

Wat wil je de lezer meegeven?
Keuzes die door de gemeenteraad worden gemaakt hebben direct effect op uw leefomgeving en/of uw portemonnee. Er staan nu een aantal belangrijke ontwikkelingen wel of niet te gebeuren en dat maakt dat uw stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen belangrijker is dan ooit. Wilt u vooruitgang, vernieuwing, behoud van de voorzieningen kies dan een partij die vooruit wil. Kiezers denk vooral: "mijn stem is belangrijk". Komt er straks een partij aan de macht die alles wil behouden zoals het nu is, of gaan we vooruit. Stilstand is immers achteruitgang. De voorzieningen moeten in stand blijven. Daarom is uw stem belangrijk, want u als kiezer bepaalt ten slotte de toekomst van uw en mijn dorp.

Judie Kloosterman, Stem Massaal Uitgeest Lokaal.

Meer berichten