Logo uitgeester.nl
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen - Wat vinden de partijen over vraag 2?

  Politiek

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop daar naartoe legt De Uitgeester de politieke partijen wekelijks een vraag of stelling voor.

Vraag van deze week: Hoe zou de nieuwe stationsomgeving eruit moeten zien?

PU - Jan Schouten

De wijken moeten beter met elkaar verbonden worden. De goedkoopste oplossing, een brug vanaf de Witstraat over de sporen naar de Kleis, is onaanvaardbaar. Wij gaan voor een lichte, brede tunnel met voldoende hoogte. Onder het straatoppervlak komt een bewaakte fietsenstalling, op een logische locatie waardoor fietsers hun fietsen niet op ongewenste plekken zullen stallen.

Uit ervaring weet ik hoe lastig het is voor jongeren om een woning in Uitgeest te vinden. Juist voor deze groep zou hier gebouwd moeten worden. PU-fractieleden hebben het station van Alphen aan de Rijn bezocht. Hier hebben we veel goede ideeën kunnen opdoen voor Uitgeest. Ook in Uitgeest is het mogelijk om kwalitatief groen in het plan op te nemen.

UVP – Jan van den Berg

Het stationsgebied is op dit moment in ontwikkeling, Uitgeest is een ster station dus belangrijk. Dit is het moment om veranderingen aan te brengen maar wel zorgvuldig. De tunnel wordt verbreed en veiliger gemaakt, de UVP wil graag verlichting en camerabeveiliging, ook moet het station beschut worden voor de wachtenden op de treinen want het is winderig en koud. Als de N203 omgelegd wordt kan daar woningbouw plaats vinden, appartementen voor jongeren daar is een groot gebrek aan. Wat wij niet willen is dat wat Uitgeest zo mooi maakt, zoals het zwembad, de sportvelden, voetbal, volleybal en hockey, verdwijnen.

Dit is wel waar constant de aandacht op gericht is, dat het hele stationsgebied bebouwd wordt en de sportvelden verplaatst worden. Dit is ook een speerpunt van de politiek en Prorail.

VVD – Mike Zuurbier

Het stationsgebied moet hét visitekaartje van Uitgeest worden. Het stationsgebied heeft een centrale plek in ons dorp en biedt mooie kansen voor duurzame ontwikkelingen in een dynamisch groen & veilige omgeving. Door het meer functies te geven benutten we deze ruimte beter. Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat er te weinig woningen zijn in elke klasse in Uitgeest. Het gebied rondom het station is uitermate geschikt voor starters en jongeren die dolgraag in Uitgeest willen blijven wonen, maar dit nu gewoonweg niet kunnen. Geen torenflats natuurlijk, maar passend in de groene omgeving van Uitgeest. Door het stationsgebied meer functies te geven, brengen we Uitgeest Noord en Zuid ook dichter naar elkaar toe. Dit alles gecombineerd met een prachtige groenstrook.

VVD Uitgeest heeft de ambitie om Uitgeest op de kaart te zetten als meest gewilde gemeente om te wonen, recreëren en werken in Nederland. Check www.facebook.com/vvduitgeest

D66 – René Oud

D66 vindt het belangrijk dat je vanuit Uitgeest snel op de plek bent waar je werkt of studeert. Dit kan op de fiets, met de auto en het openbaar vervoer. Daarom komt de verbinding tussen de A8 en A9 er wat ons betreft zo snel mogelijk. Wij zijn er een voorstander van dat er meer treinen rijden en dat intercity's weer stoppen op ons station. Het stationsgebied moet veel aantrekkelijker worden: een betere verbinding tussen noord en zuid (mooie en veilige tunnel), meer parkeerplekken en fietsstallingen en, ten slotte, ook woningen, winkels en horeca. Zo wordt het station levendiger, mooier, en een ontmoetingsplek die Uitgeest verbindt in plaats van in tweeën deelt.

Voor meer informatie: Kijk onze video op uitgeest.d66.nl.

CDA - Jack Zwarthoed

Het CDA wil met de vernieuwing van het stationsgebied naast de toegankelijkheid, vooral ook de veiligheid vergroten. Een verbrede fietstunnel met een gescheiden voetgangersdeel en cameratoezicht zal hieraan bijdragen. Deze tunnel zorgt ook voor een betere verbinding tussen het Oude Dorp, de Koog, de Waldijk en de Kleis. Daarnaast zal bij de herinrichting het parkeerterrein en de fietsenstalling aanzienlijk uitgebreid moeten worden. Tevens ontstaat er, mede door het omleggen van de Provinciale weg (N203), de mogelijkheid om in de nabijheid van het station woningen te bouwen (zie: visiekaart 'stationsomgeving' op de gemeentelijke website). Het CDA denkt hierbij aan gestapelde bouw, zoals reeds gerealiseerd bij de Melksuiker. Deze woningbouw kan overigens ook bijdragen aan de financiering van de herinrichting van het totale stationsgebied. www.cda-uitgeest.nl

Uitgeest Lokaal – Stephanie Cox

De visie van Uitgeest Lokaal voor de nieuwe stationsomgeving is om een betere en veiligere verbinding voor voetgangers en fietsers tot stand te brengen tussen de Kleis/Waldijk en het oude dorp. Dit kan door op de plaats van de huidige tunnel een nieuwe, bredere en hogere tunnel aan te leggen met meer verlichting en een betere sociale veiligheid. Verder zullen er meer parkeerplaatsen voor fietsers en auto's moeten worden toegevoegd. Ook zullen wij ons inzetten om de intercity weer terug te krijgen op station Uitgeest.

Verder zijn wij voorstander van het verleggen van de Provinciale weg N203 tussen station Uitgeest en het Shell tankstation richting het spoor. Er ontstaat dan ruimte om vasthoudend aan de dorpse maat van Uitgeest, woningen/appartementen te realiseren.

PvdA – Anneke Terra

Station Uitgeest wordt steeds belangrijker als knooppunt voor reizigers, o.a. door de 10-minutenregeling naar Amsterdam. Daarvoor wordt het perroncomplex uitgebreid en dat biedt kansen om ons station aantrekkelijker te maken. De PvdA Uitgeest is voor het vervangen van de huidige voetfietstunnel (Zien-tunnel) door een nieuwe, ruimere voet-fietstunnel met goede verlichting en een veiligere aansluiting aan de Krijgsman. Voor de fietsen wordt aansluitend aan de tunnel een ondergrondse, bewaakte fietsenstalling aangelegd. Op de plek van de huidige fietsenstalling aan de Kleis-zijde zou een kleine Deen-to go kunnen komen, met koffie en hapjes voor de wachtende reiziger. Door het verleggen van de provinciale weg tegen het spoor aan komt er ruimte voor woningbouw. Het station wordt aan de Kleis en de zijde van het Oude Dorp afgeschermd met bomen en struiken en er worden aantrekkelijke schermen aangebrachtom het geluid van het spoorverkeer te verminderen. www.uitgeest.pvda.nl
 

Meer berichten