Logo uitgeester.nl
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen - Wat vinden de partijen over vraag 1?

  Politiek

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop daar naartoe legt De Uitgeester de politieke partijen in Uitgeest wekelijks een vraag of stelling voor.

Vraag van deze week: Wat is de visie van de partij t.a.v. een IKC in Uitgeest?


VVD – Greetje Plaisier-Wartenhorst

Het belang van onze kinderen staat centraal. Door kinderopvang, sport en school te combineren, blijven kinderen in hun vertrouwde omgeving. Dit schept duidelijkheid. De ontwikkeling van het kind kan door deze intensieve samenwerking beter worden gevolgd. Bijkomend voordeel voor de ouders is dat een ikc het gehele jaar geopend is en daardoor het ouderschap beter kan worden gecombineerd met een baan. Tevens worden er vanuit de landelijke overheid financiële kaders gesteld waar onze gemeente aan moet voldoen om de beste zorg & onderwijs voor onze kinderen aan te bieden. Een ikc is toekomstproof, echter niet op de Paltrok-locatie.


PU – Jan Dubelaar

PU is voor twee scholen waaronder een IKC. Een in de Koog en één in het Oude Dorp, maar niet op het ijsbaanterrein. Voor ouders valt er dan meer te kiezen. Slechts één grote school betekent een veel groter veiligheidsrisico vanwege de zeer drukke Geesterweg. Gevolg, veel meer haal-en brengverkeer. Het verwachte aantal leerlingen in 2026 is ruim 600. Een groot IKC voor 500 leerlingen is nu al te klein. PU zegt: het kan anders! Twee scholen is de oplossing.


UVP – Guus Krom

Uitgeest is een klein dorp van 13000 inwoners, in de raadsvergadering van september 2015 werd het voorstel om een brede school met daarbij een kleinere school te bouwen met meerderheid aangenomen, ook de UVP vond dat een goed idee. Toen kwam halverwege het jaar een ander college en werd het roer omgegooid en moest er een IKC komen voor minimaal 500 leerlingen, dit voorstel was van dezelfde wethouder en hij zei; toen was toen en nu is nu. Het feit dat de school op de ijsbaan zou komen kon niemand geloven, niet alleen ging de ijsbaan weg maar met zo'n groot gebouw in het oude dorp met aan de overkant een supermarkt die gaat verbouwen tot aan de Ziendervaart, wordt de verkeersdrukte onoverzichtelijk. Wij hebben verschillende onderwijzers gesproken en gevraagd hoe zij staan tegenover een IKC, en daar kwam ook naar boven dat verschillende kinderen buiten de boot vallen omdat het te massaal is. Voor ons is niet de grootte van de school maar goed onderwijs het allerbelangrijkste.
 

Uitgeest Lokaal – Judie Kloosterman

Als Uitgeest Lokaal waren wij sceptisch over het bouwen van een IKC in Uitgeest en vonden dat er door het toenmalige college te weinig aan participatie was gedaan. Door het bezoeken van drie verschillende IKC's en gesprekken met men- sen uit het onderwijs heeft Uitgeest Lokaal haar mening bijgesteld. Wij zien heel duidelijk de meerwaarde van een IKC, een pedagogische en doorlopende leer- gang van 0-13 jarigen met tal van ondersteunende faciliteiten onder één dak. Ook heeft participatie tijdens de planvorming een goede plek gekregen.

Uitgeest Lokaal wil dat onze kinderen het beste onderwijs krijgen, daar zetten wij ons voor in.
 

PvdA – Anneke Terra

PvdA Uitgeest is voorstander van een IKC voor kinderen van 0-12 jaar. Ouders en kinderen kunnen dan op één locatie terecht voor basisonderwijs, kinderopvang, leerlingambtenaar, (jeugd)bibliotheek en GGD jeugdzorg. Eén vertrouwde plek met een doorlopende lijn in ontwikkelen en leren.

Wij kijken niet achterom naar hoe het was, maar we staan open voor de eisen van de nieuwe generatie. De onderwijsteams van de huidige scholen zijn enthousiast. Daar wordt door de PvdA naar geluisterd.

Belangrijk is dat het gebouw duurzaam en energieneutraal is met een prima klimaat voor kinderen. De school moet veilig kunnen worden bereikt.


D66 – Martine Enthoven

De rol van de gemeente in het opgroeien van kinderen is belangrijker dan ooit. Daarom heeft Uitgeest wat D66 betreft in 2020 een Integraal Kind Centrum (IKC) met genoeg buitenruimte, een bibliotheek op school én een sportzaal.

In een IKC kunnen alle experts rondom de ontwikkeling van alle Uitgeester kinderen optimaal samenwerken. Door de krachten van de drie huidige scholen te bundelen in het IKC kan er een beter gedifferentieerd onderwijs geboden worden. Daar gaan wij de komende 4 jaar voor! Meer hierover lees je in de FAQ over het IKC op onze website: Uitgeest.d66.nl.


CDA – Jack Zwarthoed

Het CDA wil vooruitgang door vernieuwing. Geen "mega school", maar een modern eigentijds IKC in een duurzaam, energieneutraal gebouw. Passend onderwijs in een verkeersveilige, groene omgeving op één locatie: onderwijs, sport, cultuur, zorg en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit is – ook in financiële zin – alleen mogelijk door een fusieschool voor ca 500 leerlingen te realiseren. Kortom, het CDA is vóór de oprichting van een IKC in een multifunctioneel gebouw in een groene omgeving met voldoende ruimte om buiten te spelen en te sporten. Een vertrouwde omgeving voor ouder en kind en een fijne werkplek voor medewerkers.

Meer berichten