Logo uitgeester.nl
Uitgeesterweg
Uitgeesterweg (Foto: Anita Webbe)
Uitgeest

Overwegingen verkeersbesluit Uitgeesterweg

  Politiek

De Uitgeesterweg wordt in het Verkeersplan Uitgeest, vastgesteld door Burgemeester en Wethouders, benoemd als sluiproute en fietsroute. Het doel is om de verkeersveiligheid en het fietscomfort en de instandhouding van de kwaliteit van de rijbaan te bevorderen. Het is gewenst om een verbod voor vrachtwagens in te stellen op de Uitgeesterweg, tussen de Geesterweg en de Startingerweg.

Op de Uitgeesterweg rijden zo'n 80 vrachtwagens per dag. Deze dienen via de N203 richting Castricum en Limmen te rijden, of op termijn gebruik te gaan maken van de nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo. Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid voor de fietsers op de Uitgeesterweg te borgen en om de kwaliteit van de weg en de berm hoogwaardig te houden. In verband met de bereikbaarheid van bedrijven en woningen langs de Uitgeesterweg wordt een uitzondering voor bestemmingsverkeer gemaakt.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1901.html

Meer berichten