College van Uitgeest dankt inwoners | Uitgeester
Luchtfoto Uitgeest, december 2017
Luchtfoto Uitgeest, december 2017 (Foto: Anita Webbe)
Uitgeest

College van Uitgeest dankt inwoners

  Politiek

College van Uitgeest dankt inwoners voor medewerking klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugdhulp.

De gemeente Uitgeest doet jaarlijks onderzoek onder inwoners naar de klanttevredenheid over het uitvoeren van de ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een onderzoek te doen naar de tevredenheid van inwoners die gebruik maken van deze ondersteuning. In juli en september hebben inwoners namens het college een brief ontvangen met het verzoek om mee te werken aan het onderzoek over het jaar 2016. In totaal zijn 449 Inwoners benaderd voor de tevredenheid over Wmo-regelingen en 149 inwoners voor hun mening over jeugdhulp. Eind november waren de resultaten van beide onderzoeken bekend. Het college dankt de inwoners voor hun medewerking aan het onderzoek: "De resultaten laten zien waar we kunnen verbeteren als het gaat om zorg en ondersteuning".  

Resultaten

Uit de antwoorden van de mensen die gereageerd hebben over de uitvoering van jeugdhulp is af te leiden dat tweederde de weg naar de gemeente, via het Sociaal Team, kon vinden. Deze inwoners ervaren een goede dienstverlening en voelen zich begrepen. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat het nu beter gaat dan in de periode voordat zij hulp hebben ontvangen. Ruim de helft geeft aan dat zij nu zonder hulp verder kan.

Ook de onderzoeksresultaten over de Wmo  laten zien dat de respondenten de weg naar de gemeente weten te vinden en dat er samen met het team een passende oplossing is gezocht. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de gekregen ondersteuning resulteert in een betere kwaliteit van leven. Deze score is hoger dan de score van het tevredenheidsonderzoek over het jaar 2015.

De resultaten laten zien dat in vergelijking met 2015 minder inwoners van Uitgeest gebruikmaken van de mogelijkheid tot cliëntondersteuning. Deze kosteloze dienstverlening (onder andere aangeboden via  MEE en de Wering) helpt inwoners bij het zogenaamde 'keukentafelgesprek' met de gemeente. Ruim driekwart van de respondenten die Wmo-ondersteuning ontvingen geeft aan niet op de hoogte te zijn dat er gebruik kan worden gemaakt van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

De respons over de Wmo en Jeugdhulp geeft voldoende een beeld over de tevredenheid over de uitvoering van de regelingen door de gemeente. Inwoners konden hun tevredenheid aangeven via een vragenlijst die zij met de persoonlijke brief hebben ontvangen. De resultaten van en de opmerkingen die bij de vragenlijsten zijn gemaakt geven inzicht in de punten waar de gemeenten aan moeten werken om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

Meer informatie of inzage in rapportages

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en inzage in de rapportages contact opnemen met Anja Poleschi-de Vries, anjadevries@debuch.nl of tel. 140251.

Bron: gemeente Uitgeest

Meer berichten