foto: Marianne Jonker
foto: Marianne Jonker

Raadscommissies vergaderen

Politiek Uitgeest

De commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering op maandag 4 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Situatie rondom S.U.S.- Jaarverslag Jeugd- en jongerenraad

De commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering op dinsdag 5 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied
- Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Jumbo Supermarkt
- Zienswijze voorkeursvariant aansluiting A8-A9

De commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare vergadering op donderdag 7 september in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Regiokeuze binnen Metropoolregio Amsterdam
- Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop