Afbeelding

Vrijwilligerssteunpunt versterkt leefbaarheid en vitaliteit Uitgeest

Politiek Uitgeest

UITGEEST – Per 1 september 2017 gaat in Uitgeest een Vrijwilligersinformatiepunt van start. Inwoners en besturen van stichtingen en verenigingen kunnen daar voortaan terecht voor ondersteuning bij het werven, scholen en behouden van vrijwilligers. Afgelopen april besloot het college tot het opzetten van zo'n steunpunt voor vrijwilligers, waar in verschillende gemeenten al goede ervaringen mee zijn opgedaan. Stichtingen en verenigingen blijken met de juiste vrijwilligers op de juiste plek voor allerlei taken hun voordeel te kunnen doen.

Ondersteuning S.U.S.

In samenhang met de oprichting van het Vrijwilligersinformatiepunt heeft het college besloten de ambtelijke ondersteuning aan de Stichting Uitgeester Senioren (S.U.S) per 1 december 2017 af te bouwen. Vanuit het nieuwe Vrijwilligersinformatiepunt komt straks voor alle besturen van verenigingen en stichtingen in Uitgeest dezelfde ondersteuning beschikbaar bij het werven, scholen en behouden van vrijwilligers.De ambtelijke ondersteuning die de S.U.S. tot op heden van de gemeente ontvangt zou daarnaast een uitzonderingspositie creëren. Omdat het college kiest voor een gelijke vorm van ondersteuning aan iedere organisatie die met vrijwilligers werkt, is het redelijk om de ambtelijke ondersteuning van de S.U.S. stop te gaan zetten. Het bestuur van de S.U.S. en de betreffende ambtenaar zijn daarover inmiddels op de hoogte gesteld. De subsidierelaties tussen de gemeente en enerzijds de Stichting Uitgeester Senioren en anderzijds Dorpshuis de Zwaan blijven overigens zoals deze zijn.   

Met het bestuur van de S.U.S. is afgesproken dat het in augustus intern gaat bespreken hoe het taken gaat verdelen. Indien daaruit een vraag tot ondersteuning voortkomt, kan het bestuur daarover in contact treden met het vrijwilligerssteunpunt. Na de zomer informeert het S.U.S.-bestuur het college over de stand van zaken. De ondersteuning van de S.U.S. door de ambtenaar - in dienst van de BUCH- werkorganisatie - wordt tot 1 december 2017 voortgezet. Zo krijgt de S.U.S. voldoende tijd om op de nieuwe situatie in te spelen.

Bron: gemeente Uitgeest