Afbeelding

Gemeenteraad wijst verzorgingsplaatsen af

Politiek Regio


De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2017 de aanleg van verzorgingsplaatsen op Uitgeester grondgebied afgewezen. Dat gebeurde in een motie die de steun kreeg van alle raadsfracties. Zowel bij een keuze voor de Golfbaanvariant als de Heemskerkvariant voor de verbinding A8-A9 is er sprake van verplaatsing van de Texaco-verzorgingsplaatsen aan beide zijden van de A9 in noordelijke richting.

De motie stelde letterlijk dat 'de keuze voor een voorkeursvariant, die gepaard gaat met de aanleg van aanvullende voorzieningen op het grondgebied van Uitgeest, bijvoorbeeld in de vorm van de aanleg van verzorgingsplaatsen, niet acceptabel is.' Deze motie is aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Motie 'Variant 7'
Op 18 mei 2017 nam de gemeenteraad ook al een motie aan over de A8-A9. Daarin kreeg het Uitgeester college opdracht om te bevorderen dat de zogeheten 'Variant 7' nader wordt onderzocht, teneinde de raad zoveel mogelijk optimale keuzemogelijkheden te geven bij de uiteindelijke variantkeuze. In de vergadering van 19 juni 2017 van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 (bestaande uit Rijkswaterstaat, de Vervoersregio Amsterdam  de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk , Velsen en de provincie Noord-Holland)  is de schriftelijk ingebrachte motie van de raad van Uitgeest besproken. Uit het plan MER blijkt dat met de kennis uit fase 2 is beoordeeld of de eerder afgevallen alternatieven alsnog meegenomen dienen te worden en in fase 2 te beschouwen ten opzichte van de uitgewerkte drie alternatieven. Hier is echter geen aanleiding voor op basis van de onderzoeksresultaten. Variant 7 is nogmaals doorgesproken in de Stuurgroep. De motie van Uitgeest werd niet overgenomen.

De stuurgroep bracht uiteindelijk een verdeeld advies uit aan Gedeputeerde Staten. Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest spraken een voorkeur uit  voor het Heemskerkalternatief, de overige partijen menen dat het Golbaanalternatief 'het beste oplossend vermogen heeft tegen de minste kosten'.

Bron: gemeente Uitgeest