Gemeentehuis Uitgeest
Gemeentehuis Uitgeest Foto: Marianne Jonker

Raadsvergadering: donderdag 29 juni

Politiek Uitgeest

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare Raadsvergadering op donderdag 29 juni 2017 in de Raadzaal. Het is de laatste reguliere Raadsvergadering voorafgaand aan het zomer reces.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Locatiekeuze nieuwe ijsbaan
  • Wijziging Huisvestestingsverordening Uitgeest 2015
  • Wijziging Verordening sociaal domein gemeente Uitgeest 2017
  • Goedkeuring jaarrekening 2016
  • Zienswijzen op diverse jaarstukken (RAUM, IJmond Werkt!, VVI Alkmaar, OD IJmond, VRK)

Voor de complete agenda en stukken zie het raadsinformatiesysteem via de homepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl

De ICT van de BUCH gemeente heeft de nieuwe aansluiting voor de OSU gerealiseerd, deze zal tevens getest worden om de Raadsvergadering live uit te zenden via de OSU.