foto: Marianne Jonker
foto: Marianne Jonker

Informatiebijeenkomst Meldijk

Politiek Uitgeest

Bewoners van de Meldijk, een deel van de Sluisbuurt en de Langebuurt, ondernemers en direct belanghebbenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 21 juni 2017. De bijeenkomst in het gemeentehuis begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) met een presentatie van plannen en verkeersmaatregelen voor de Meldijk. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

De bestrating van de Meldijk, een deel van de Sluisbuurt en de Langebuurt is aan een nieuwe onderhoudsbeurt toe. Ook moet 30 meter hoofdriool in de Meldijk worden vervangen, tussen de Langebuurt en het Hoorne. Deze onderhoudsbeurt vormt een goede aanleiding om na te denken over verkeersmaatregelen en eventueel te kiezen voor een andere weginrichting. De Meldijk is immers niet alleen onderdeel van een belangrijke fietsroute (naar havens, Uitgeestermeer en buitengebied), maar heeft ook te maken met overlast van vrachtverkeer en sluipverkeer.

De gemeente wil een aantal ideeën voor oplossingen op 21 juni graag bespreken met de belanghebbenden. Ten slotte weten bewoners vaak het best wat de knelpunten zijn en hebben zij ook ideeën over werkbare oplossingen.

Klankbordgroep

Na de bijeenkomst van 21 juni maakt de gemeente een Voorlopig Ontwerp. Dat gebeurt in samenspraak met vertegenwoordigers van bewoners en andere direct belanghebbenden, verenigd in een nog op te richten klankbordgroep. Als het Voorlopig Ontwerp klaar is, krijgen alle betrokkenen hierover bericht en kunnen ze hierop reageren. Daarna maken we een Definitief Ontwerp, dat omstreeks september 2017 wordt gepresenteerd.