foto: Industrial Design Centre
foto: Industrial Design Centre

Subsidie op energiebesparing binnen vier weken op, wees er snel bij!

Politiek Uitgeest

Naar verwachting is de subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen binnen enkele weken op. Woningeigenaren kunnen nu nog een aanvraag indienen via www.mijnrvo.nl. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners helemaal is toegewezen, sluit de subsidieregeling. Subsidieverlener RVO laat iets meer aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen.

Behandeling aanvragen

Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Aanvragen die volledig en correct zijn ingevuld (en voldoen aan alle voorwaarden) krijgen subsidie, tenzij het beschikbare subsidiebedrag al volledig toekend is aan eerder binnengekomen aanvragen. Er is dus een kleine kans dat late aanvragers alsnog pech hebben.

Bij aanvragen die niet volledig of correct zijn, krijgt de aanvrager hierover bericht. Deze krijgt de kans om een vernieuwde aanvraag in te dienen. Deze komt dan onderop de stapel en wordt als laatste beoordeeld. Deze aanvragers lopen een grotere kans dat het subsidiebudget is uitgeput. Het is daarom verstandig om het aanvraagformulier goed te lezen en compleet in te vullen.

Alle aanvragers krijgen binnen 13 weken na hun aanvraag te horen of de subsidie kan worden toegekend.