foto: aangeleverd
foto: aangeleverd

Inloopavond herinrichting Centrumgebied

Politiek Uitgeest

Maandagavond 27 maart 2017 is er een inloopavond over de herinrichting van het Centrumgebied van Uitgeest. Die vindt plaats in de aula van Geesterheem en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Omwonenden en belanghebbenden zijn per brief uitgenodigd. Wie onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen is uiteraard van harte welkom.

De gemeenteraad van Uitgeest heeft afgelopen december besloten de plannen voor de herinrichting van het Centrumgebied verder uit te werken. In dit gebied moeten allerlei functies op het gebied van wonen en zorg, onderwijs en recreatie een goede plek krijgen. Op zo'n manier dat ons centrum weer voor langere tijd een aantrekkelijke plek wordt voor jong en oud om te wonen en te verblijven.

Het college van Uitgeest vindt het van groot belang belangrijk om de uitwerking van de plannen in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden vorm te geven. Op de inloopavond krijgen zij een toelichting over de aanleiding voor de herinrichting van het Centrumgebied, de stand van zaken, de vervolgstappen en de samenwerking met omwonenden en belanghebbenden in het vervolgproces.

Beeldkwaliteitsplan

Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Dat is een instrument waarmee de ruimtelijke plannen voor het centrumgebied verder kunnen worden ontwikkeld. Dit beeldkwaliteitsplan wil het college voor de zomer aan de gemeenteraad voorleggen