foto: aangeleverd
foto: aangeleverd

Vragen stellen over ontwerpen verbinding A8-A9

Politiek Uitgeest

op 7 en 9 februari 19.00 - 21.00 uur

De ontwerpen van de drie mogelijke oplossingen om de route tussen de A8 en de A9 te verbeteren zijn in januari bekendgemaakt. Op de website www.verbindingA8-A9.nl zijn die te bekijken. Vragen over de ontwerpen kunt u op 7 februari stellen aan het projectteam van de Verbinding A8-A9. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn zij aanwezig in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemkerkplein 1 te Heemskerk.

De voorkeursontwerpen zijn opgebouwd uit alle suggesties die in september en oktober 2016 zijn ingediend bij het tijdelijke projectbureau in Assendelft stond. Per alternatief is een zogenaamd ontwerpboek opgesteld, waarin ook de ideeën staan die niet zijn verwerkt in de ontwerpen. De ontwerpboeken zijn te downloaden op de website www.verbindingA8-A9.nl.

Op basis van de ontwerpen worden een milieueffectrapportage en een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Als die zijn afgerond zijn de alternatieven goed met elkaar vergelijkbaar en kunnen bestuurders een voorlopig voorkeursalternatief bepalen. Dit zal naar verwachting voor de komende zomer gebeuren. Het voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen.

Wie verhinderd is op 7 februari kan terecht op de inloopavond in Assendelft op 9 februari. Van 19.00 tot 21.00 uur beantwoordt het projectteam van de Verbinding A8-A9 vragen in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 te Assendelft.

(Bron: Gemeente Uitgeest )