Afbeelding

Gemeenteraad stelt tarieven onroerendezaakbelasting naar beneden bij

Politiek Uitgeest

De gemeenteraad van Uitgeest heeft donderdagavond 26 januari 2017 de tarieven voor de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen naar beneden bijgesteld. Die gaan van 0,1379% naar 0,1340% van de WOZ-waarde. Die waarde is tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 in Uitgeest met gemiddeld 2,9% gestegen. Door het besluit van de raad wordt de waardestijging gecompenseerd en zullen de aanslagen voor de ozb voor woningeigenaren vrijwel gelijk blijven aan die van vorig jaar.

De raad besloot tegelijkertijd om het tarief voor de niet-woningen ongemoeid te laten. De WOZ-waarde voor deze categorie onroerend goed is in de loop van 2015 licht gedaald (met 0,9%). Om tot dezelfde belastingopbrengst te komen was een lichte verhoging van het ozb-tarief nodig geweest. Eigenaren van woningen en niet-woningen in Uitgeest kunnen de ozb-aanslagen begin maart tegemoetzien.

Het formele besluit om de opbrengst van de ozb niet te vergroten nam de raad in feite al in november 2016 bij het vaststellen van de begroting. De aanpassing van de tarieven is noodzakelijk als uitwerking van het eerder genomen besluit

(Bron: Gemeente Uitgeest ).