Afbeelding

Ambtelijke fusie BUCH-gemeenten een feit

Politiek Regio

REGIO - Met ingang van het nieuwe jaar is de ambtelijke fusie van Heiloo met haar buurgemeenten een feit. De ambtelijke organisaties van de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest zijn nu één organisatie.

De verandering is vooral voor ambtenaren van belang, Velen hebben nu een andere standplaats. Inwoners zullen maar beperkt iets gaan merken van de veranderingen. Men kan nog steeds in elk gemeentehuis een paspoort aanvragen. Ambtenaren waarmee een afspraak wordt gemaakt, zullen gaan pendelen tussen de diverse gemeentehuizen. Zo krijgen inwoners en ondernemers altijd een gesprek in hun eigen gemeentehuis. De ambtelijke fusie werd in gang gezet om de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten te verkleinen en om de kwaliteit van het ambtenarenapparaat, door specialisatie bijvoorbeeld, te bevorderen.

BUCH-gemeenten hebben de voorgenomen begroting voor de geldstromen binnen de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH ook bekend gemaakt. Niet alleen voor 2017 bekend gemaakt, maar ook meteen voor 2018, omdat het tijdstip voor het aanleveren van de begroting 2018 zo dicht ligt op het tijdstip van het aanleveren van de begroting 2017. In tegenstelling tot de deelnemende gemeenten, heeft De BUCH geen eigen inkomsten anders dan de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Er is voor €56,8 miljoen aan uitgaven begroot voor zaken als bestuur en ondersteuning, veiligheid, verkeer, economie, onderwijs, sport, cultuur en recreatie, het sociaal domein, volksgezondheid, milieu en volkshuisvesting. Het grootste bedrag, ruim €30 miljoen, wordt besteed aan bestuur en ondersteuning. De tweede grote kostenpost is het sociaal domein, waarvoor ruim €7 miljoen wordt uitgetrokken.Van het totaalbedrag van €58,8 miljoen komt €18,5 miljoen voor rekening van de gemeente Bergen (32,61%), €6,8 miljoen voor Uitgeest (12,04%), @19,4 miljoen voor Castricum (34,19%), en €12,0 miljoen voor de gemeente Heiloo (21,16%).

De ontwerp begroting voor 2018 bedraagt €58,1 miljoen. Binnen de BUCH-organisatie willen de gemeenten vaker in gesprek gaan met de inwoners en ondernemers bij het maken van beleid en het verbeteren van dienstverlening.

Bron: Beatfm