Grote behoefte aan een gesprek | Uitgeester
Uitgeest

Grote behoefte aan een gesprek

  Human Interest

In Uitgeest hebben een aantal vluchtelingen als statushouder een woning aangeboden gekregen. Zij werken hard aan hun inburgeringsexamen maar hebben weinig mogelijkheden het spreken en verstaan te oefenen.

De Stichting Participatie Anderstaligen ( SPA)zoekt vrijwilligers in Uitgeest, die het belangrijk en leuk vinden anderstalige medemensen te helpen om beter Nederlands te spreken. Onder deskundige begeleiding gaan twee maal per week mensen met elkaar in gesprek.

In het Leeslokaal, (Dr. Brugmanstraat 11, 1911 EN Uitgeest) start de  bijeenkomst op  dinsdag 7 november van 14.30 tot 16.00 uur en op  vrijdag 10 november van 14.30 tot  16.00 uur. Nederlandse deelnemers zijn zeer welkom, want het is natuurlijk het mooiste om één op één met elkaar te praten!

Het gesprek (de Taalcarrousel) wordt begeleid door medewerkers van de Stichting Participatie Anderstaligen (SPA).
Mail voor opgave:  info@spa-ijmond.nl  of bel: 06 443 022 25

Meer berichten