Het Museumgemaal
Het Museumgemaal Foto: Aangeleverd.

Fietsexcursie op Molen- en Gemalendag

Cultuur Akersloot

Over actuele waterhuishouding in het Oer-IJ gebied.

De waterhuishouding in onze eigen woonomgeving is het actuele thema van een fietsexcursie die op Nationale Molen- en Gemalendag, 13 mei, wordt gehouden vanuit het Museumgemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in Akersloot. De plek waar vroeger de Zuidermolen stond. Landschapsdeskundige en Oer-IJ gids Lia Vriend houdt daar op zolder eerst een korte inleiding en gaat vervolgens met de deelnemers op pad om ter plaatse in het buitengebied te kunnen zien wat er voor komt kijken om droge voeten te houden. Er wordt onderweg ook een bezoek gebracht aan de poldermolen De Dog in Uitgeest.

Tot aan het begin de jaartelling stroomde hier het Oer-IJ, een noordelijke tak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Het landschap had het karakter van een ruig waddengebied. Mensen zijn het in cultuur gaan brengen. Met dijken, dammen, polders, sluizen en gemalen. Ook van die vroegste activiteiten is, voor wie dat weet, nog veel terug te zien.

Tot op de dag van vandaag spelen molens en gemalen een belangrijke rol bij de waterhuishouding van onze woonomgeving. De klimaatverandering met periodes van hevige regenval vragen nieuwe maatregelen om al die nattigheid de baas te kunnen blijven. Nieuwe natuur in de buitengebieden als tijdelijke waterberging is een van de oplossingen. Lia Vriend zal daar onderweg voorbeelden van laten zien.

De inleiding plus fietsexcursie duurt van 13.00 tot 15.30 uur. Wie mee wil, mag zich per mail aanmelden via info@oerij.eu. De kosten bedragen vijf euro. Na overmaking van het inschrijfgeld naar NL87RABO0159876702 wordt een deelnamebevestiging gestuurd. De excursie wordt op 27 mei 2018 nog een keer herhaald. Dan met een andere Oer-IJ gids. Dus graag aangeven of het om 13 of 27 mei gaat.