Logo uitgeester.nl
Huisarts Dirk Jan van Wijk
Huisarts Dirk Jan van Wijk (Foto: Aangeleverde foto)
Dirk Jan van Wijk

Over huppelen deel 1 Door huisarts Dirk Jan van Wijk

  Column

Een nieuw jaar is begonnen. Het is weer tijd voor goede voornemens. En in elk geval doen de politieke partijen dat, want in maart zijn de gemeentelijke verkiezingen. En wat vind jij het belangrijkst in je leven? Juist: je gezondheid. En wat vind je daarover terug in de plannen van de diverse partijen? Tja…

Deed de HUP maar mee aan de verkiezingen! Deze Heilzaam Uitgeest Partij beoogt namelijk de gezondheid van alle Uitgeesters te bevorderen. Maar het staat alle andere politieke partijen natuurlijk wél vrij om het gedachtengoed van deze partij over te nemen. De HUP bedoelt met gezondheid niet alleen het beperken van ziekten en klachten, maar ook een optimaal welbevinden. Daarvoor zijn niet alleen een gezonde woon-en leefomgeving belangrijk, maar ook zaken als sociale contacten en bewogenheid en zingeving. In de komende 3 weken zal ik in deze column steeds een deel van het gedachtengoed van de HUP uitleggen.

Eigen verantwoordelijkheid
De HUP gaat ervan uit dat iedere Uitgeester zelf zorgt voor goede voeding, drank en beweging. In het partijprogramma gaat het alleen over de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de gezondheid van de Uitgeesters.

Beweging
De mens is ontworpen om te bewegen en beperking daarvan (auto, bureau, computer, TV) leidt tot overgewicht (met vele ziekten als gevolg), toegenomen stress en stemmingsstoornissen. Fietsgebruik en fietsveiligheid kunnen worden bevorderd door het aanleggen van snelfietspaden naar de omliggende gemeentes, Corus en het duingebied. In het dorp dienen autovrije straten te komen. En bij winkels en horecagelegenheden dienen fietsoplaadpunten te komen. Wandelen kan bevorderd worden door snellere looproutes van het seniorengebied naar de winkels tot stand te brengen. (Denk aan een doorsteek van Wilhelminastraat naar Bollenhofgebied.) Waar mogelijk worden trottoirs verbeterd. Rond de Geesterweg en op het terrein van de ijsbaan zal een parkachtige omgeving met wandelpaden en recreatieve voorzieningen uitnodigen tot wandelen en bewegen. Er dient ook een wandelpad te komen aan de zuidzijde van het dorp tussen Waldijk (onder spoor en provinciale weg door) naar het havengebied, zodat rond het gehele dorp gelopen kan worden. Het hebben van een hond stimuleert tot bewegen. De hondenbelasting dient daarom te worden afgeschaft en de voorzieningen om de hond uit te laten (opruimplichtbakken en losloopgebied) te worden uitgebreid.

Voeding
Uitgeesters moeten worden gestimuleerd om betere (biologische) en duurzame voedingsproducten te gebruiken, waarvan bovendien bekend is dat deze eerder verzadigen, zodat men minder calorieën tot zich neemt. In de supermarkten moet voeding, die door de plaatselijke artsen en diëtisten wordt aangemerkt als gezond, te herkennen zijn aan een label. Deze worden op ooghoogte in de schappen aangeboden. Het zou een goed idee zijn als er een gemeentelijke subsidie komt voor de huisvesting van bedrijven die gezondheidsbevorderende voeding verstrekken.

Drank
De schade die alcoholische en suikerrijke dranken aan ons lichaam toebrengt is genoegzaam bekend. De HUP vindt dat de gemeente een belangrijke voorlichtende en stimulerende taak heeft om haar burgers zoveel mogelijk te behoeden voor het consumeren van deze giftige stoffen. Er komt, als het aan de HUP ligt, een alcoholbeleid in de gemeente dat er streng op toeziet dat er in openbare gelegenheden alleen nog een glas alcohol geschonken wordt als eerst een glas water (of thee) gedronken wordt Ook zal er strenge handhaving zijn van het verbod op verkoop van alcohol aan personen onder de 18 jaar en zal er een ontmoedigingsbeleid gevoerd worden voor alcoholgebruik onder de 23 jaar. De schadelijkheid van alcohol op de hersenen en de verslavingsgevoeligheid ontstaan immers vooral bij jongeren onder die leeftijd! Als het aan de HUP ligt, mogen aan mensen boven de 65 jaar nog slechts 'seniorenglazen' met de halve hoeveelheid alcoholhoudende drank worden verkocht (voor de helft van de prijs). Het gebruik van alcohol- en suikerhoudende dranken zal verder worden ontmoedigd door een gemeentelijke belasting van 25 tot 50 cent op ieder verkocht glas. Volgende week meer plannen van de HUP!

Meer berichten