Wordt de 'Groene Long' een echt multifunctioneel dorpspark?
Wordt de 'Groene Long' een echt multifunctioneel dorpspark? Foto: Marianne Jonker

IJsclub Uitgeest draagt ideeën aan voor aantrekkelijk multifunctioneel dorpspark

Algemeen

UITGEEST - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 maart aanstaande zal het bestemmingsplan sportzaal Uitgeest worden vastgesteld. Aangezien ook de IJsclub Uitgeest is uitgenodigd om mee te denken over de invulling van een multifunctioneel dorpspark, dragen zij graag hun steentje bij met enkele alternatieve, optimaal duurzame suggesties voor een 250 meterbaan inclusief binnenterrein.

Uitgangspunten en opties
De Gemeente Uitgeest, eigenaar van de landijsbaan aan de Castricummerweg 10, besluit om dit gebied, dat onderdeel uitmaakt van het centrumplan, om te bouwen tot een multifunctioneel dorpspark. Daarbij zal er ook een nieuwe energieneutrale sportzaal (ter vervanging van de Meet) gerealiseerd worden. De bestaande huurovereenkomst met de IJsclub is opgezegd en is op 11 november 2022 vervangen door een bruikleenovereenkomst voor de periode 1 december 2022 t/m 1 april 2023 met de optie tot jaarlijkse verlenging, totdat de herinrichting van het terrein een feit is. Zodra de sportzaal en het dorpspark zijn gerealiseerd, wordt in samenwerking met de IJsclub Uitgeest toegewerkt naar een huurrelatie voor een langere periode.
De IJsclub kan zich vinden in de plannen voor een multifunctioneel dorpspark én de bouw van de nieuwe sportzaal. Constructief overleg heeft plaatsgevonden over ruimte in de sportzaal voor de IJsclub (opslag materialen, kleedruimten, toiletten en een uitgiftepunt voor koek-en-zopie ter vervanging van het huidige Cor Groen Honk van de IJsclub Uitgeest.
De huidige plannen gaan uit van een landijsbaan van ongeveer 250 meter inclusief binnenterrein. De landijsbaan staat jaarlijks voor een derde van het jaar onder water in afwachting van een vorstperiode waardoor deze plek niet beschikbaar is voor andere doeleinden. Vanuit dit besef heeft de commissie van IJsclub Uitgeest met input van DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie) drie opties uitgewerkt voor meer aantrekkelijke, toekomstbestendige activiteiten voor zowel de IJsclub als voor derden op het dorpspark.

Optie 1: Schaats- en skeelerbaan 
Deze optie gaat uit van een betonnen baan van ongeveer 250 meter die in de winterperiode als ijsbaan fungeert en de rest van het jaar als skeelerbaan voor jong en oud. De ijs- en skeelerbaan richt zich op jeugd, volwassenen, gezinnen en ouderen. In de winterperiode kan deze baan gedurende minimaal 10 dagen worden gebruikt als ijsbaan.

Optie 2: Schaats- en skeelerbaan voor de jeugd van Uitgeest
Deze optie gaat uit van een betonnen baan van ca. 80 bij 40 meter waardoor er veel ruimte overblijft voor groen binnen en buiten de baan en eveneens voor andere activiteiten in het dorpspark. In de winterperiode kan ook dit baantje gedurende minimaal 10 dagen worden gebruikt als ijsbaan. Het ijsbaantje biedt de jeugd van Uitgeest rond de vorstperiodes een veilige schaatsplek.

Optie 3: Winterevenement
Deze optie behelst het benutten van een klein deel van het middenterrein van de schaats- en skeelerbaan met een ijsvloer van ca. 20 bij 40 meter in een tent, waardoor de ijsvloer ongeacht de weersomstandigheden kan worden gebruikt. Voor maximaal 6 weken rond de kerstvakantie, eventueel goed aan te sluiten bij de succesvolle kerstmarkt die afgelopen jaar voor het eerst werd georganiseerd. Dit winterevenement is naar het model Nederhorst on Ice (www.nederhorstonice.nl)
Het Winterevenement kan een belangrijke rol spelen in het behouden en bevorderen van de sociale cohesie in Uitgeest. Onderdeel van de opzet is niet alleen recreatief schaatsen voor volwassenen, kinderen en gezinnen maar o.a. ook voor specifieke activiteiten (omwonenden, schooljeugd, ouderen, schaatslessen en sinterklaas- en kerstfeest.

Energieopwekking en duurzaamheid
Het gebruik van de skeelerbaan (zowel optie 1 als optie 2) als ijsbaan, óók als het nog niet of nauwelijks vriest, is mogelijk door een waterbergende fundering onder de baan en door de baan te benutten als warmteopwekking. Het leidingstelsel van de warmteopwekking kan ook worden gebruikt om de baan actief te koelen zodra de temperatuur in de buurt van de plus 2 graden komt. De ijsvloer krijgt door verneveling een minimale dikte waardoor er al na een nacht kan worden geschaatst. Los hiervan kan het horizontale collectorveld om de restwarmte op te slaan benut worden voor winterverwarming, zomerkoeling en energieopwekking. Desgewenst kunnen de sportzaal en/of omliggende woningen van deze groene energie worden voorzien. De ijsvloer voor het Winterevenement maakt eveneens gebruik van deze energieopslag om gedurende de hele periode een ijsvloer te kunnen garanderen.
De skeeler- en ijsbaan en het Winterevenement kunnen gefaseerd worden gerealiseerd. De planning van de gemeente volgend, zal de huidige natuurijsbaan in de seizoenen 2023/2024 en 2024/2025 gehandhaafd blijven en zal de skeeler- en ijsbaan eind 2025 gerealiseerd kunnen worden. Het Winterevenement wordt rond de jaarwisseling 2026 voor het eerst mogelijk. De opbrengst van de energieopslag maakt onderdeel uit van de uitwerking van de businesscases van de drie alternatieven (opbrengst, financiering en eigenaarschap).
Beide opties voorkomen dat het volledige terrein onder water gezet wordt en het dorpspark kan het hele jaar door ook gebruikt worden voor andere activiteiten.

Voorstel
De IJsclub Uitgeest stelt voor om in goed overleg met de gemeente, omwonenden en de in het participatieplan genoemde partijen óók deze alternatieve opties te bespreken. Als hiermee wordt ingestemd zullen de opties verder worden uitgewerkt en van een businessplan worden voorzien. Het door de gemeente genoemde beschikbare budget voor het gehele dorpspark is daarbij uitgangspunt. Uit verkenningen is gebleken dat de genoemde alternatieven zeker ook financieel haalbaar zijn.

Afbeelding
5 Adembenemende fietsroutes voor elektrische fietsen 30 minuten geleden
Afbeelding
Bibliotheek IJmond Noord zet lezers in het zonnetje met campagne Zomerlezen 3 uur geleden
Afbeelding
Slootjesdag Bakkum 11 juni 2023 5 uur geleden 2
Afbeelding
Auto te water langs Lagendijk 5 jun., 10:40
Afbeelding
Bezoek met de Bosw8ter de kasteeltuinen van Park Assumburg 5 jun., 09:00
Afbeelding
Miniconcert bij Geesterheem 4 jun., 16:40 2
Afbeelding
Jarige speeltuinvereniging Kindervreugd blij met nieuw speeltoestel 3 jun., 15:00
Afbeelding
Open ateliers bij de Kunstgenieloods 3 jun., 14:00
Afbeelding
FC Uitgeest G1 treedt aan in heuse bekerfinale 3 jun., 13:00
Afbeelding
Regionale Veteranendag Uitgeest 3 jun., 12:00
Afbeelding
De Opkikker Challenge: durf jij de uitdaging aan? 3 jun., 10:00
Afbeelding
Collecte Nationaal MS Fonds van 26 juni t/m 1 juli 2023 2 jun., 10:00
Digitale krant